İvaz herhangi bir değerdir

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Annemin üzerine bir daire var. Ölümü halinde benim olması kabul edildi ancak bir de ağabeyim var. Bunu o da kabul ediyor. Şimdi bir sözleşme yapmak istiyoruz. Ancak ağabeyimin mirastan feragat ederse çocukları devreye girecekmiş. Bu durumda ivazlı feragat söz konusu imiş. Nedir ivazlı feragat? Kardeşime para mı vermeliyim?  E.P.

Mirastan feragat, Medeni Kanun’un 528’inci maddesinde düzenlenmiştir: “Miras bırakan bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir.” İşte buradaki karşılık ivazdır.

[[HAFTAYA]]

Yine aynı madde içinde şöyle bir cümle var: “Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin alt soyu için de sonuç doğurur.” Yani ağabeyinize bir menfaat sağlanmışsa,
bu feragat ağabeyinizin çocukları için de geçerli. Mektubunuzda ağabeyinize para ödemesinden söz ediyorsunuz. İvaz sadece para ödemek demek değildir. Ona peşinen sağlanacak her türlü değer ivazdır. Dolayısı ile bundaki mantık mirasla ilgili gereken malvarlığına sahip olduğu ve ölümü ile bunların kendi mirasçılarına geçeceği mantığıdır. Dolayısıyla ağabeyinize sağlanacak her türlü menfaat ivazdır. Buradaki sağlanacak yarar annenizden gelecek bir menfaattir.
 


Tazminat sebebi yok


40 haneli bir yazlık sitede dairem var. Benim balkonumu PVC ile kapattım ve bahçeme bergola yaptırdım. Ancak komşum belediyeye şikayet etti. Benim ve komşumun pergolası için encümenden yıkım ve para cezası kararı çıktı. Oysa sitede büyük çoğunlukla pergola var. Komşumun bu durumu görmüş olmasına rağmen sadece beni şikayet etmiş olması hakkını kötüye kullandığı gerekçesi ile tazminat davası açma hakkı verir mi? S.T.

Kat mülkiyetinin uygulandığı bina ve sitelerde projeye aykırı davrananlar için iki hukuk yolu vardır. Biri belediye mevzuatına göre belediyelere yapılan şikayet, ikincisi kat mülkiyeti mevzuatı çerçevesinde sulh hukuk mahkemesine yapılan müracaat. Projeye aykırılık durumunda her iki mevzuatta da sonuç, bağımsız bölümün eski hale (projesine uygun hale) getirilmesi kararıdır. Böyle bir şikayette bulunanın da tüm projeye aykırılıkları şikayet etme mecburiyeti yoktur. Çevredeki inanılmaz, akla zarar projeye aykırılıklar biri tarafından şikayet edilmediği için göz göre göre kullanılmaktadır. Yani şikayet mecburiyeti yoktur, şikayet edecek olan dilediğini şikayet eder, bunda da hakkın kötüye kullanılması söz konusu olmaz. Şikayetçiye bu durum iletildiğinde de tatbikatta onun yanıtı, “Sen de diğerlerini şikayet et” şeklinde olmaktadır. Dolayısı ile siz bir tazminat davası açamayacaksınız.
 

Sıradaki haber yükleniyor...
holder