Kamulaştırma var olabilir

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

22 hisseli bir arsamızın üzerinden yol geçti. Bunu nasıl önleriz? M.B.

[[HAFTAYA]]

Arsanızı üzerinden yol geçtiğine göre akla iki şey gelir. Birincisi bir kamulaştırma işlemi. Bunun için bir dava safhası geçirilmiş olması gerekiyor. Şayet yol geçirme işlemi 2001 yılından önce yapıldı ise bir kamulaştırma işleminin yapılmış olabileceği, buna ait tebligatların da Tebligat Kanunu çerçevesinde yapılmış olabileceği akla gelebilir. Ancak 2001 yılından sonrası için bu pek akla gelmez, zira bu tarihten sonra kamulaştırma yapılabilmesi için işlemler değişti. Artık önce arsa sahibi ile pazarlık yapılıyor, pazarlık sonucu satın alma fiyatı konusunda anlaşıldığı takdirde parası ödenip gayrimenkul satın alınıyor. Şayet anlaşma olmazsa (ki çoğunlukla anlaşma olmuyor) bu halde idare mahkemesine gidiliyor ve mahkemece değer tespiti yapılıyor. Para gayrimenkul sahibi adına bankaya yatırılıyor ve kamulaştırma işlemi yapılıyor. İşte sizin arsanızdan yolun geçmesi 2001’den sonra oldu ise ve sizin bundan haberiniz olmadı ise demek ki kamulaştırma da yok. Bu halde sizin araziniz haksız olarak işgal edilmektedir. Bu halde de mahkemeye başvurup müdahalenin önlenmesini talep edeceksiniz. Mahkeme durumu inceleyecek, yol geçirmenin hukuki yönden bir hakkın doğumu sonucu olmadığı kanaatine varırsa müdahalenin önlenmesine karar verecek ve yol güzergahı sizin arsanız içinden geçirilemeyecek. Ancak benim önerim herşeyden önce arsanız konusundaki hukuki durumu bilmeniz yönünden tapu dairesinde arsanız üzerinde bir takyidatın bulunup bulunmadığı konusunu araştırmanızda yarar görürüm.

AÇIKLAMA

Dünkü yazımda cümle kuruluşundaki hata nedeni ile ısı yalıtımı için “Ortak alanlara müdahale için beşte dört nisapla karar alınması gerekir” ibaresi yer almıştır. Beşte dört oy, ortak mahallere müdahale için aranır, bu tamam. Ancak ısı yalıtımı için sayı ve arsa payı çoğunluğu aranır. Yanlış anlamaya meydan vermemek için bu hususu düzeltme ve açıklama ihtiyacı duydum.

Yazarlarımızdan

24 Ekim 2020, Cumartesi 15:01
24 Ekim 2020, Cumartesi 15:00
24 Ekim 2020, Cumartesi 14:58
Sıradaki haber yükleniyor...
holder