Kasadaki varlık haczedilebilir mi?

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Banka kasasındaki malvarlığı, borçlunun borcu için haczedilebilir mi? S.S.

*****

Bir borçlu aleyhine icra takibi yapıldığında, borçluya ödeme emri (veya icra emri) gönderilerek takip başlatılır ve süresi içinde yasal şekle uyularak bir itiraz gerçekleşmez ise takip kesinleşir. Kesinleşen takip ile borçlunun malvarlığına haciz tatbik imkanı doğar. Ancak derhal ‘haciz yapılır’ demek kolaycılık olur. Zira malların mahiyeti, bulunduğu yerler, miktarı gibi nedenler, bazı yasal denetimleri gerektirir. Örneğin evde aile bireylerinin kullanma ihtiyacının bulunduğu eşya haczedilemeyeceği gibi birden fazla olanlardan biri haczedilebilir. Buna benzer kısıtlamalar söz konusudur. Bunun dışında borçlunun elinde bulunmayıp da üçüncü kişi elinde olan mallarına da haciz tatbik edilir.

*****

Malı elinde bulunduran kimseye icra marifeti ile ihbarname gönderilerek mala haciz tatbik edildiği, borçluya herhangi bir borcu yok ise belli sürede bunu bildirmesi, aksi halde hacizli malın kendisinde olduğunun kabul edileceği gibi bir bildirim yapılır. Bunları niye anlattım? Şunun için: Banka kasasında malları bulunan borçlu için de böyle bir bildirime gerek duyulur mu? Haciz için 89 ihbarı dediğimiz bu bildirime gerek var mı? Banka kasalarının özelliği dikkate alındığında, kasa içinde mevcut mallar bankaya zilyet olarak teslim edilmiş değildir.

Yani bankanın kullanımına bırakılmamıştır. Banka kasaları bir tedbir mahiyetinde, bankanın tasarrufunda olmadan saklanması için kiralanan kasaya koyulmuştur. Dolayısı ile bankaya 89 ihbarı dediğimiz uyarının yapılmasını gerektirmez. Banka kasasındaki mallara haciz tatbik edilir. İcra müdürlüğü tarafından ilgili banka şube müdürlüğüne kasanın mühürlendiği bilgisi verilir. Bu bilgi sonrası banka kasasının açılmasına izin verilmez. Borçluya haciz tatbik edilecek tarih yönünde bilgi aktarılır ve hazır bulunması istenir. Borçlu nezdinde kasa açılarak içindekilere haciz tatbik edilebilir. Borçlu hazır bulunmaz ise kasa çilingir marifeti ile açılabilir. Ancak hukuki durumu itibarıyla kasa hacizleri ihtilaf konusu olmaktadır.

Yazarlarımızdan

Sıradaki haber yükleniyor...
holder