Kefalet şartları

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kira depozitosunun 3 aydan fazla alınmasının cezai müeyyidesi var mıdır? Şahıs kefaletinde eşinin imzası, elle yazılması, azami kefalet miktarı ve vade belirtilmesi şart mıdır? Yıllık kontrat devam ederse, 3 yıl müddetle geçerli olur mu? l E.S.

***

Kefalet meselesi 2012 tarihinden itibaren yeni düzenlemelere konu oldu. Eskiden ‘kefil’ başlığı altına atılan imza yeterli oluyorken, artık bu yetmiyor. Kira düzenlemelerinde de bir süre sınırlaması getirildi. Süre sınırlaması şöyle: “Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu getirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz.” Üç aydan fazla bir teminat talep edilirse bunun cezai müeyyidesi olur mu? Hayır.

Öngörülmüş böyle bir ceza yok ama taraflar arasında hukuki bir ihtilafa konu olur. Eşlerin kefaleti konusuna gelince bu hususta da bir takım kısıtlamalar var. Evli biri kefil olacaksa eşinin izni aranır. Kanunlarımızdaki sınırlama şöyledir: “Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşamaya hakkı doğmadıkça ancak diğerinin yazılı rızası ile kefil olabilir.

Bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.” Ancak eşin, eşe kefil olması durumunda elbette bu izin ‘var’ kabul edilmelidir. Şekli konusunda ise durum şu: Kefalet sözleşmesi yazılı şekilde yapılmadıkça, kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifade ile yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısı ile belirtmesi şarttır.

Kefalette durum bu. Ancak benim bir hukukçu olarak eşlerin kefaleti konusunda getirilen sınırlamaya itirazım vardır. Evli biri kısıtlı biri yani ‘hacir altında biri’ demek değildir. Nitekim yasanın çıkması ile itirazlar ses getirmiş olup, ticari mevzuatta bu konuda değişiklik yapma ihtiyacı duyulmuştur.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder