Keyfi para istenemez

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kiracımın oturduğu apartmanın yöneticisi devamlı benden demirbaş parası istiyor. Nedir bu demirbaş dediğimde yanıt alamıyorum. Sonunda bana bir karar defteri fotokopisi gönderdi. Fotokopide sadece imzalar görülüyor, sahife numaralı da okunmuyor. Bu demirbaş paralarını ödemek zorunda mıyım? A.B.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi binalarda elbette ortak giderler ödenecektir ancak avans toplanması için öncelikle kat malikleri kurulunda karar alınması lazım. Sonra avans dışında bir problem çıkar da toplanan avans yetmezse yönetim kurulunun bir ara işletme projesi yapıp kat maliklerine sunması lazım. Yani kat maliki önce ödeyeceği avansı bilecek. Sonra ani bir arıza çıkar da derhal giderilmesi zaruri bir iş çıkarsa bunu yaptırıp ondan sonra kat maliklerine bilgi vermesi lazım. Bu hallerde kat maliki avansı veya ortak gidere katılım payını öder. Ancak ortada hiçbir şey yokken avans veya ortak gider payı istenilemez, istenirse de ödenmez.

Yönetimler ayrılabilir

Bizim kooperatif tasfiye aşamasına geldi. Sitemizde kat mülkiyeti yok ama arsa payı üzerinden kat irtifakı var. Bizim bu sitede yönetim kurulabilir mi? Tasfiye halindeki kooperatifle çatışma olmaz mı? C.İ.

Bir iki noktayı açıklamam lazım. Onun için kısa kısa açıklayacağım. Birincisi arsa payı esasına göre malik olmak tabiri biraz yanlış. Zira sizin sitede kat irtifakı kurulmuş. Kat irtifakı kurulmuş demek, ‘kat mülkiyeti aşamalarına geçiş dönemi içindesiniz ve her birinizin ayrı ayrı kat irtifak tapusu var’ demek. Kat irtifak tapusunda kat mülkiyet tapusunda olduğu gibi sizlerin arsa payınız belli. Bir gün kat mülkiyetine geçtiğinizde aynı arsa paylarına sahip olacaksınız. Bir kooperatif mevcutken sitede site yönetimini kurmanın hiçbir mahzuru olmadığı gibi işin doğrusu da budur. Site yönetimi sitenin işlerine bakar, kooperatif kendi işlerine bakar. Ancak sorunuzdan tereddüt ettiğinizi anladığım bir husus var. Sitede yapıların bitirilmiş ve üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanılmış olmalıdır. Bu şartlar varsa kat mülkiyeti mevzuatını uygulayabilirsiniz, aksi halde uygulayamazsınız. Kooperatif tarafından yönetilmek zorunda kalırsınız.

Tadilat projesi var mı?

Sitemizde altı blok var. 2005 yılında yapıldı. İki blok toprak sahibinin, bu iki blok kendine ayrı yönetim kurdu bize katılmıyor. Biz dört blok kendi aramızda toplanmak istiyoruz ama iki bloğun durumunun ne olacağını bilmiyoruz. Elimizde kat irtifak tapusu var ama binalardaki altı dükkan müteahhitler tarafından meskene çevrilmiş. Böyle problemlerimiz var nasıl hallederiz? K.İ.

Sizin site 2005 yılında kullanılmaya başlandığına göre bu tarih itibariyle yanıtlamak durumundayım. Zira 2007 sonunda yasa değişti. Bu tarihten sonra olsaydı yanıtım da değişik olacaktı. O tarihte farklı parseller üzerinde kurulu binalar bir yönetim altında toplanıp birlikte kat mülkiyeti (dolayısı ile kat irtifakı) kurulamıyordu. Her parsel kendi başına müstakil yönetiliyordu. Buna göre arsa sahibine kalan iki blok müstakil parselde kaldı ise tek başlarına yönetilmesi doğrudur. Hayır tüm bloklar tek parsel üzerinde ise bu halde tek yönetim tarafından yönetilir o halde de toprak sahibinin malı olan bloklar ayrılmaz. Bağımsız bölümlerin niteliği ise projeye uygun olmalıdır. Dükkanlar meskene çevrilemez. Ancak dikkatinizi çekmek isterim, müteahhitler işe başlarken arsa sahibinden geniş yetkileri içeren vekaletname alır ve buna dayanarak tadilat projesi yapabilir. Belki müteahhit tadilat projesi yaptı ve son hali ile bu yerler dükkan değil mesken olmuştur. Bu hususu araştırın.

Yazarlarımızdan

15 Nisan 2021, Perşembe 07:00
15 Nisan 2021, Perşembe 07:00
15 Nisan 2021, Perşembe 07:00
Sıradaki haber yükleniyor...
holder