Tamer HeperKiracının aile konutu
HABERİ PAYLAŞ

Kiracının aile konutu

Kiracımın eşi, kocasının kiraladığı daire için tapuya aile konutu şerhi verebilir mi? Ben dairemi aile konutu olarak kiraya vermedim. M.K.

* * * * *

Aile konutu şerhi ilginç bir durumdur ve mevzuatımıza 2001’de girmiştir. Yasa, aile konutu ile ilgili net bir tarif vermemiş ancak özelliklerini açıklayarak bir tarife imkan tanımıştır ki tarif madde gerekçesinde şöyledir: “Aile konutu, eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir alandır.” Yasanın bu tarife göre şerh konusunda ifadesi şöyledir: “Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir.”

Haberin Devamı

* * * * *

Görüldüğü gibi tapuya şerh verecek eş, malikin eşidir. Peki kiracı olarak oturulan ev, aile konutu olmaz mı? Kiracı, kiralık evde aile yaşantısını acı tatlı anıları ile sürdürmüyor mu? Evet sürdürüyor. İşte bunun için yasa ayrı bir imkan tanımış. Diyor ki: “Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş, diğeri ile müteselsil sorumlu olur.” Bildirim için şekilden söz edilmemiş ama yazılı bildirimin bulunması ispatta kolaylık sağlar.

* * * * *

Yani tapuya şerh verilmesi gerekmeden, kiralayana yapacağı bildirim ile bir nevi aile konutu sistemi kurulur. Ancak bu durum tapuya şerh verilmez. Yasamızdaki bir başka madde de şöyle diyor: “Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez.” Yani tapuya şerh vermeden kiracının eşi, kiralayana yani okuyucuma bildirimde bulunmak sureti ile aile konutu ile ilgili haklara sahip olacaktır.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder