Kiracıya başvurulabilir

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Apartmanımızın merdiven boşluklarını boyatacağız. Bazı kat malikleri dairelerini kiraya verirken kira sözleşmesine iç boyama masraflarının kiracı tarafından karşılanacağına dair maddeler koymuş. Ancak kiracılar iç cephe boyasının malik tarafından ödeneceği görüşünde. Biz iç cepheyi boyattığımızda bunun giderini kimden alacağız?  C.Ö.

Kat mülkiyetine tabi binalarda avans ve ortak gider borcu kat malikine ait olmakla birlikte, içinde oturanlar da bu borçtan müteselsil sorumludur. Dolayısıyla toplanacak avansın veya yapılacak ortak giderin borçlusu, hem bağımsız bölüm maliki, hem de bağımsız bölümde oturandır. Sözleşmelerde soruda olduğu şekilde bir hüküm bulunmaması halinde, yönetici, kat maliki ile birlikte bağımsız bölümde oturana baş vurabilir. Şayet bağımsız bölümde oturan kiracı ise ve ortak gider ana yapının demirbaşına ait ise kiracı borcu öder, bilahare kiradan mahsup eder.

[[HAFTAYA]]
Soruda olduğu şekilde kira sözleşmesinde borcun kiracıya ait olduğu yazılması durumunda bu hüküm yöneticiyi bağlamaz. Zira sözleşme hükümleri o sözleşmeyi imzalayanları bağlar. O halde bu durumda borcu kim ödeyecek? Bu durumda yöneticinin yapacağı şey, yine her iki tarafa başvurmaktır. Şayet yönetici taraflardan birinden bu parayı tahsil ederse taraflar bu gideri, sözleşme şartlarına uygun olarak kendi aralarında halledeceklerdir. Yani boya ve badana masrafının kiracıya ait olduğu kira sözleşmesinde hüküm altına alınmışsa, yöneticinin kiracıdan bu parayı tahsil etmesi durumunda kiracı bu gideri kira bedelinden mahsup edemeyecek, gideri cebinden karşılamış olacaktır. Yöneticinin kiralayandan tahsil etmesi durumunda, kiralayan bu parayı ödeyecek, bilahare kiracıya baş vurarak ondan talep edecektir. Okuyucumun sorusunda da kiracının karşılaması hüküm altına alındığına göre, çözüm yukarıda açıkladığımız gibidir.

SON YAZILARI

TÜM YAZILARI

Yazarlarımızdan

Sıradaki haber yükleniyor...
holder