Kooperatiflerin problemi bitmez

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kooperatifimizin inşaat ruhsatı 1994’e ait. Bu tarihten 2004’e kadar yapılanlar yasal olmadığı için belediyece yıkım kararı alınmış. Neticede düşe kalka 2007’de sitede yönetim kurulmuş, yönetim de siteye yüzme havuzu yapmaya kalkmış. Bu da proje dışı olunca bunun için de belediyece yıkım kararı alınmış ve bu da yetmemiş hâlâ proje dışı işlerin yapımı için aidat toplanmaktadır. Bunları ödemek zorunda mıyız? Mahkeme kararı ile bizden istenilebilir mi?  S.T.

Şu kooperatifler konusunu senelerdir yazarım, binlerce kişi mağdur olur ama görüyorum ki hâlâ eski hamam eski tas. Önümüzde böyle dağ gibi bir kooperatifler problemi varken şimdi idari sistem bilirkişilik ile uğraşıyor. Neymiş mahkeme bilirkişileri kursa tabi olacakmış sonra da imtihana girecekmiş. Yahu senin bilirkişi dediğin zaten konunun uzmanı, sen ona kursta neyi öğreteceksin.

[[HAFTAYA]]

Ziraat mühendisine bitki çeşitlerini mi öğreteceksin, mühendise proje okumayı mı? Üstelik bunlar zaten her sene mesleki yeterlilik belgesi ile seçilip liste halinde kabul edilen kimselerdir yani memleket güllük gülistanlık da mesele bilirkişiliğe kadar mı geldi? Bilirkişi raporlarında problemler olmuyor mu? Oluyor elbette ancak büyük çapta halli için şu noktayı halletsek, önemli bir adım atarız. Mahkemeler karar verirken “Dosyanın bilirkişiye tevdiine” diyerek dosyayı bilirkişiye veriyor yani bilirkişiden ne istediği belli değil. Oysa “Şu hususun aydınlanması ve bu noktanın incelenmesi için bilirkişiye tevdii” dense de istenilen açıkça karara yazılsa, meselenin yüzde 80 i hallolacak. Ama hayır bu düşüncenin altında da bir bit yeniği var ya bakalım ne çıkacak? Her ne ise ben yine meselemize döneyim. Kooperatifler Kanunu’nda düzenleme yapmak şart. Belli sürede bitmeyen kooperatiflerin fesholunmuş addolunacağı ve bu yolla da yönetim kurulunun sorumluluğuna gidileceği gibi sorumluluk yükleyen maddeler konsa, yönetim kurulu üyeleri bu kadar başıboş olmaz. Bugün için yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu o kadar dar ki neredeyse ne yapsalar hakları var. Bir kooperatif 1994 yılından önce kurulup da bugüne kadar hâlâ problemi yansıyor ise burada kooperatif ortağı vatandaşın menfaati nerede kaldı? Okuyucumun sitesinde yönetim kurulmuş, neredeyse tebrik edeceğim. Zira kooperatifler yönetime de imkan tanımazlar. Neyse, madem ki yönetim kurulmuş, yasal yollarla alınmış işletme projesi kararı var ise buna uyulacaktır. Bunu aidat toplanması kararı çerçevesinde yazıyorum. Ancak her kat maliki olur olmaz aidat bedeline mahkum değildir. Şayet işletme projesi kat malikleri kurulunda kabul edilmiş ise buna karşı bir ay içinde iptal davası açma imkanı vardır. Şayet işletme projesi yönetim tarafından hazırlanmış ve tebliğ olunmuş ise buna karşı, yönetim kuruluna itiraz edilip konuyu genel kurula götürme hakkı vardır. Okuyucum bu haklarını kullanabilir. Şayet sözünü ettiği yollara gidilmezse sizden mahkeme kararı ile istenebilir.

Yazarlarımızdan

Sıradaki haber yükleniyor...
holder