Muvazaa iddiası dinlenir

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çok yakın bir tarihte vefat eden babamızın sahip olduğu gayrimenkullerin yüzde 70’ini iki torununa satış sureti ile devrettiğini öğreniyoruz. Bu torunlar satış yapıldığı tarihte öğrenciydi. Bize kalan yüzde 30 ise şimdi beş kardeş arasında paylaşılacak. Tabi bunların arasında torunların babası olan kardeş de var, yani gayrimenkullerin tamamına yakını onlara gidiyor. Buna hukuken mani olabilir miyiz?

Öncelikle okuyucumun bir isteğini yerine getirmek durumunda olduğunu söyleyeyim. Okuyucum mektubunda, kendisine yanıt verirken rumuz dahi kullanmamamı istemiş. Onun isteğine uyarak isminin baş harflerini dahi koymadım.

Şimdi daha önceki yazılarımdan bir hatırlatma yapayım.

Biliyorsunuz, mirasta, bazı mirasçıların dokunulmaz payları vardır. Bunların içinde evlatlar da var. Bu dokunulmaz paylar onların hakkıdır, herhangi bir şekilde bundan mahrum bırakılamazlar. Bunu hatırlatma ihtiyacı duymamın nedeni okuyucumun olayında tatbik edilecek olması değil, yeri gelmişken diğer okuyucularıma bu hususu hatırlatmak için.

Şayet baba devri bağış şeklinde yapsaydı bu husus devreye girecekti. Oysa olayda bağış yok satış var. Satış durumunda bakılacak husus, satışın gerçek bir satış olup olmadığıdır. Gerçek satış olmayan hallerde, tapu devrinin satış gösterilerek yapılması durumunda ortada bir muvazaa, yani bir danışık vardır.Bir bedel ödenmemiş, ama bir satış bedeli ödenmiş gibi bir işlem yapılmıştır. Şayet bir bedel ödenseydi terekeden gayrimenkul çıkmış ama onun yerine nakit girmiş olacaktı. Oysa bir bedel ödenmeyen hallerde terekeye bir değer katılmadığı için geri kalan mirasçılar mağdur duruma düşmüştür. İşte böyle durumlarda mahfuz hisse talebi bile devreye girmez, doğrudan doğruya tapu iptal ve tescil talebi ile dava açılır ve gayrimenkul miras hisseleri itibariyle mirasçılar adına tescile karar verilebilinir. Bunun için işlemin gerçekten satış olmadığının gizli bağış olduğunun ispatı gerekir. Çoğunlukla, bir öğrencinin, hayatı boyunca para kazanmamış birinin satış sureti ile devralması durumunda bunun muvazaa olduğu kabul edilebilir. Tabi istisnalar olabilir, bunu mahkeme değerlendirir. Yani sonuç olarak bir dava açmanız gerekecektir. Bu dava ile gayrimenkullerin adınıza tescilini isteyebileceksiniz.

Yazarlarımızdan

24 Şubat 2021, Çarşamba 09:49
24 Şubat 2021, Çarşamba 07:00
24 Şubat 2021, Çarşamba 07:00
Sıradaki haber yükleniyor...
holder