Nafaka artabilir

19 Nisan 2017, Çarşamba 05:00
AA
Eşimden boşandım. Eşimin üçüncü hanımıydım. Eşim tecrübe sahibi olmuş, nafaka ödememek için üzerine herhangi bir malvarlığı almıyor. Bana da ödemesi gereken nafakaları dava açacağım zaman ödüyor ve cezadan kurtuluyor. Çocuklarını bile görme arzusu göstermiyor. Şimdi babası ölmüş, babasının malvarlığı vardı. Bundan bana ve çocuklarıma pay düşer mi? ● R.S.

Bir boşanma olayında nafaka tayini, nafaka alacaklısının sosyal durumu ile nafaka borçlusunun mali durumu arasında bir denge kurularak tayin edilir. Çoğunlukla sizin de bahsettiğiniz gibi bu işi bilen nafaka borçlusu, malvarlığını gizler, kaçırır ve yoksul gibi görünerek en düşük nafakayı ödemeyi sağlar. Ancak bu nafakanın bile ödenmemesi hapis cezasını gerektirir.

Eski eşiniz de bunu bildiği için üzerinde malvarlığı bırakmıyor, muhtemelen gelirini saklıyor. Bu nedenle düşük bir nafakaya hükmediliyor.

MİRASTAN SİZE PAY YOK

Ancak üç çocuğunuz olduğunu söylüyorsunuz, onların bakım ve okul masrafları düşünüldüğünde öyle az bir nafaka da öngörülmemeli. Ayrıca çocuklar büyüyüp okul ve sağlık gibi giderleri de arttıkça nafaka miktarı da mahkemece artırılmalı. Eski eşinize babadan mal kalması, bu mirastan size hisse verilmesine neden olmaz.  Babaları hayatta olduğu sürece çocukların da alacağı bir pay yoktur.

Ancak bu husus iki noktada etkili olabilir. Birincisi; yukarıda sözünü ettiğim gibi eski eşinizin malvarlığında artış olduğundan nafaka miktarlarında da artma nedeni olabilir. İkincisi; eski eşinizin ölümü halinde sizin çocuklarınıza kalacak malvarlığı söz konusu olacak. Ancak bundan da siz doğrudan yararlanamayacaksınız.

Zira eski eşinizden kalan malvarlığında sizin miras payınız olmayacak.

Sıradaki haber yükleniyor...