Önünüzde uzunca bir süre var

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tam 11 yıl çalıştığım işyerinden işime son verdiler ve bana asgari ücret üzerinden tazminat ödediler. Oysa ben asgari ücretin üzerinde ücret alıyordum. Dava açtım. Tanık beyanlarından, işyerinin bankaya yazdığı yazıdan ve meslek odalarının yazılarından yüksek ücret aldığım belirlendi ve mahkemeyi kazandım. Ancak Yargıtay kararı bozdu. Şimdi ekim ayında yeniden duruşma yapılacak. Bu safhada mahkeme ne yapar?

Mahkeme ve Yargıtay Kararını okudum. Mahkeme kararı oldukça detaylı. Toplanan deliller arasında banka yazısı yani yazılı belge de var. Ama bunu Yargıtay yazılı delil başlangıcı olarak kabul etmiş, diğer belgeleri ise yasal yazılı delil olarak kabul etmemiş. İspat sınırı üzerinde olduğu için de ücretinizin tanıkla ispatının mümkün olmadığına karar vermiş. Yani mahkemenin delil olarak kabul ettiği hususları Yargıtay, ‘Ücret miktarı maddelerde belirtilen sınırları aşıyorsa, tespiti gereken gerçek ücretin; hukuksal geçerliliğe haiz olarak düzenlenmiş bulunmaları kaydıyla, işçinin imzasının bulunduğu aylık ücreti gösteren para makbuzları, banka, usulüne uygun tutulan ticari defter kayıtları, ücret bordroları gibi belgelerle ispatı mümkündür. Yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece eksik inceleme, araştırma sonucu karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir’ diyerek kararı bozmuş. Mahkemede karar iki şekilde çıkabilir. Ya mahkeme Yargıtay kararına uyacak, yeni yazılı delil toplama yoluna gidecek, sonuçta yeni bir karar verecek veya ikinci ihtimal, mahkeme kararında ısrar edecek. Karşı taraf temyiz edecek. Dosyanız bu defa Yargıtay Genel Kurulu’na gidecek ve en erken iki yıl sonra belki de üç yıl sonra dönecek. İşte olacağı bu.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder