Park yasağı

AA

Yazlıkta oturuyorum. Evleri sol tarafta olanlar, sağda oturanların arabalarını park ettirmek istemiyor. Yolların, park etme kuralları yok mu? Sokağa giriş çıkışlarda da zorluk çekiyoruz. Büyük vasıtalar dönemiyor. Soldakiler hepsi birlik olmuş bu ters düzeni onaylıyor. Trafik kuralları kişilere göre değişiyor mu? Biz nasıl bir yol deneyelim? ● A.Y.

Okuyucumun bahsettiği sağ tarafta oturanlarla sol tarafta oturanlar kim? Bunu bilemiyorum ama kendilerine park etme kurallarından söz edeyim, onlar bunu sağdakilere, soldakilere anlatsın ve uygulanmasını istesin. Karayolu Trafik Yönetmeliği’ne göre park etmenin yasak olduğu yerler ve şekiller şunlar. Bu madde biraz uzun ben kısaltılmış halini vereceğim:

★ ★ ★ ★ ★

Geşiş yolları önünde ve üzerinde, Belirlenmiş yangın musluklarının her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde,

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metre mesafe içinde,

Üç veya daha fazla taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda ve üç veya daha fazla şeritli yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça gidiş yönüne ayrılmış en sağ şerit dışındaki şeritlerde, Kurallara uygun parketmiş araçların çıkışına engel olacak şekil ve yerlerde,

Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15 metre mesafede,

Kamunun faydalandığı;

Herkesin araçları ile girip çıkabildiği park, bahçe, garaj, sinema ve benzeri her çeşit tesisin; fabrika, atölye, iş hanı ve benzeri işyerlerinin; okul, hastane ve benzerlerinin, giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 5 metrelik mesafe içinde,

Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 10 metrelik mesafe içinde,

Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara trafik komisyonları kararları ile ayrılmış ve bir işaretle belirlenmiş bulunan park yerlerinde (izin verilen araçlar hariç),

Yayaların geçişine engel olmayacak şekilde ayrılmış, işaretlerle belirlenmiş ve il ve ilçe trafik komisyonunca karara bağlanmış olmak şartıyla, geniş ve uygun durumdaki yaya yollarında bulunan park yerleri dışındaki yaya yollarında,

Mecburi haller dışında yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde,

Özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde ve elbette park yasağı olduğunu belirtir işaretlerin bulunduğu yerlerde park yapılmaz.

★ ★ ★ ★ ★

Trafik zabıtası, gerektiğinde ceza yazarak gerektiğinde araçları çekip park alanlarına götürerek yasağı uygular. Ancak görüldüğü gibi sağda oturanla solda oturan arasında yapılmış bir ayrım yoktur.

Sıradaki haber yükleniyor...