Tamer Heper Parseller ayrı ayrı toplantı yapacak
HABERİ PAYLAŞ

Parseller ayrı ayrı toplantı yapacak

Sitemiz çok parsel üzerine kurulu 170 bağımsız bölüm. Bu yıl genel kurul çağrısı aldık. Bu ayın 17’sinde kat malikleri kurulu toplantısı yapılacak. Gündemin bir maddesinde ‘yönetimce hazırlanan yönetim planının tapuya tescili için site yönetimine yetki verilmesi’ deniliyor. Yönetim planının değişmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi yasal mı, yoksa yönetim planı değişikliği için kat malikleri kurul kararı mı gerekir?  Ş.Ö.

*****

Okuyucumun anlattığı sitesinde bugüne kadar toplu yapıya geçilmemiş. Bu demektir ki her parsel kendi içinde kabul edilmiş eski sistem yönetim planı ile yönetiliyor. Oysa 2007’den itibaren bir bütün olarak site bazında yönetilmesi mümkün. Bunun için de toplu yapı yönetim planının kabulü lazım. Bunu yönetim kurulu yetki alıp gidip tapuya tescil ettirmez. Yeni yapılacak bir toplu yapı yönetim planının her parsel toplantısında ayrı ayrı yüzde 50+1 kat malikleri tarafından kabulü ile geçerlilik kazanır ve tapuya bu hali ile yani yeniden hazırlanmış ve her parselin kat maliklerince en az yüzde 50+1 nisabı ile kabul edilip imzalanmış hali ile verilir.

*****

Yönetim kurulunun toplu yapı yönetim planını kabulü geçerli olmadığı gibi 170 kat malikinin bir araya gelip bunların yüzde 50+1’inin kabulü dahi geçerli değildir. Dolayısıyla Temmuz’un 17’sinde site bazında yapılacak bir toplantı, toplu yapı yönetim planının kabulü veya yönetime yetki verilmesi için geçerli bir karar almaya elverişli değildir. Ancak yönetim bu tarihte her parseli kendi içinde ayrı ayrı toplamayı, bu parsel maliklerine yönetim planını müzakere ile oylamayı öngörecekse ve her parsel kendi içinde yüzde 50+1’i kabul oyu ile sağlayacaksa, toplu yapı yönetim planı kabul edilmiş olur. Bu hali ile de tapuya verilecek hale gelir. Yoksa eski hali devam eder.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder