SGK ödemez

AA

Bir şirkette önce bir sene çalıştım ve kıdem tazminatım ödendi. Sora aynı yerde yine işe başladım iki sene çalıştım ama bu defa çalışmalarım SGK’ya bildirilmemiş. Dava açtım ama bu arada şirket iflas etti. Ben paramı SGK’dan mı alacağım? ● E.Y.

Bir işyerinde çalışmaların SGK’ya bildirilmesi veya bildirilmemesi farklı bir olay, kıdem tazminatını haketme ayrı bir olaydır. Çalışmaların SGK’ya bildirilmemiş olması çalışanın tazminatı haketmeyeceği anlamına gelmez. Bu nedenle okuyucum iki senelik çalışması için (şayet kıdem tazminatını haketmeyecek nedenlerle iş akdi sonlandırılmadı ise) tazminat talebinde bulunacak. SGK’ya bildirilmeyen iki yıl için iş mahkemesinde dava açarak bu süreyi çalışmalarına saydıracak. Bu işin ikinci cephesi.

★ ★ ★ ★ ★

Şimdi geliyorum işin üçüncü cephesine. Şirket iflas etmiş. Böyle bir durumda tazminatları SGK ödemez. Borçlu yine işyeridir, ancak iflas etmiş. İflas etmiş deyince bu defa da aklıma iki tür olay geliyor. Birincisi, işverenin nakdi sıkıntıya girip, “Param yok ödeyemiyorum” demesi. Bu hukuki anlamda bir iflas olmaz. İkinci akla gelen mahkeme kararı ile iflas etmiş olmasıdır ki bizim anladığımız manada iflas budur. Böyle bir hukuki yani gerçek iflasta işyerinin malları hukuki anlamda tasfiyeye girer, alacakları tahsil edilir, bunlarla borçları ödenir. Ödenecek borçlar sıra numarası alır. Birinci sırada işçi alacakları vardır. Yani ilk ödemeler işçilere yapılır. Bunun için de iflas masasına kayıt yaptırmak gerekir.

İşte şayet hukuki anlamda bir iflas var ise ve tasfiye sonucu dağıtılacak bir para bulunacak ise ilk defa sizin paralarınız ödenecektir.

Sıradaki haber yükleniyor...