Tamer HeperTahliye taahhüdüne dayalı takip
HABERİ PAYLAŞ

Tahliye taahhüdüne dayalı takip

Hakkımızda tahliye taahhüdüne dayalı takip yapıldı. İtiraz üzerine takip durdu, dava konusu oldu. Mahkeme itirazın iptaline karar verdi. Bu durumda takip ilamlı hale mi dönüştü? Kararda istinaf hakkı tanındı. Bu durumda işlem ertelenir mi? M.K.

* * * * *

Tahliye taahhütleri için iki yola başvurulabilir. Birincisi tahliye taahhüdünün icra takibine konu yapılması, ikincisi sulh hukuk mahkemesinde dava konusu yapılması. Tahliye taahhüdü icra takibine konu yapıldı ise itiraz üzerine mahkemede bakılan itirazın iptali talepli dava, itiraz iptaline karar verildiğinde takibin devamını sağlar. Ancak icra takibine başvurulmaz da tahliye davasına konu yapıldı ise bu halde de tahliye kararı verildi ise bu artık ilamlı bir takip söz konusu olacaktır. Mahkemeden verilecek tahliyeye dair karar istinaf hakkı ile birlikte verildi ise bu halde tehir-i icra talebi mümkündür. Ancak bunun için üç aylık kira bedeli kadar bir teminat yatırılması istenebilir. İstinaf hakkı demek, mahkeme kararının kaldırılması talebi ile bölge adliye mahkemesine başvurma hakkıdır. Bu teminat yatırıldığı takdirde tahliye geri bırakılır, teminat yatırılmadığı takdirde tahliye işlemi yürütülür.

Haberin Devamı
Sıradaki haber yükleniyor...
holder