Takip yolları farklıdır

15 Ekim 2013, Salı 05:00
AA

Birinden alacağım var, bana Ağustos 2011 tarihli iki senet verdi. Bunları tahsil için ne yapmamı önerirsiniz? Bunların belli bir süresi var mı?  M.C.

Önce tüm okuyucularıma, kendilerini de ilgilendirdiğini tahmin ettiğim bir açıklama yapayım, sonra okuyucumun sorusuna geçeyim. Senet demek farklı bir şeydir bono demek farklı bir şeydir. Senet geniş anlamda kullanılır. Borcun bulunduğunu ifade eden belgelere senet denir, bunun içinde kanunda özellikleri sayılmış, şekil şartı belirlenmiş bir borç bildirimi vardır ki işte özel şekilde hazırlanmış bu borç bildirimine bono denir. Bononun tahsilinde bazı kolaylıklar vardır. Bunun için önce size verilen belgenin bono olup olmadığına bakmak lazım.

[[HAFTAYA]]

Şayet bono ise bunlara özel takip yollarına (bunlara derken bir gurup oluşturan kambiyo senetlerini kastediyorum) başvurulur. Şayet bono özelliği yoksa ayrı bir takip yolu uygulanır. Bunun için önce bu senet bir bono mudur değil midir, buna bakılır. Şayet bono ise bu halde kambiyo senetlerine has takip yoluna başvurarak bir icra takibi yapılması tavsiye olunur. Bu takipte itirazlar sınırlıdır ve takip kolaylığı vardır. Şayet bono vasfında olmayan bir senet ise bu halde halk arasında adi takip denilen, ilamsız takip yoluna başvurarak icra takibi yapılır, bu takipte tahsil imkanı biraz daha uzun bir prosedüre tabidir, bir tek “Borcum yoktur” cümlesi ile itirazla takip durur. Onun için öncelikle senedin vasfının bilinmesi gerektiğini anlattım. Geleyim süreye. Şayet elinizdeki belge bono ise üç yıl içinde takip konusu yapılır. Yani takip kolaylığı olan yol denenir. Şayet bono olup da üç yıllık süre geçirildi ise veya elinizdeki senet bono değil ise bu halde ilamsız takip yapılır ki bu halde süre alacağın cinsine göre beş yıl veya on yıllık zamanaşımına tabidir. Yapacağınız ilamsız takibe itiraz halinde itirazın iptali için dava açmak zorunda kalacaksınız ki bunun süresi vardır. İtirazın iptali davası bir yıl içinde açılır.

Sıradaki haber yükleniyor...