Tam malik değilsiniz

11 Ocak 2014, Cumartesi 05:00
AA

Babam ikinci eşine, oturdukları evin intifa hakkını vermiş. Babam geçen sene rahmetli oldu. Bu durumda ikinci eşe verilen intifa hakkı devam eder mi? E.K.

İntifa hakkı, bir yararlanma hakkıdır. Bir gayrimenkulün mülkiyet bölümü muhafaza edilerek, kullanma yararlanma hakkı bir başka şahsa devredilebilir. Kullanma hakkına intifa hakkı, elde kalan ve yararlanma imkanı tanımayan mülkiyete de kuru mülkiyet diyoruz.

[[HAFTAYA]]

Kuru mülkiyet sahibi maliktir ama yararlanamaz, intifa hakkı sahibi malik değildir ama yararlanır. Neler yapabilir? Örneğin kendisi oturur ya da kendisi oturmaz da kiraya verir veya bir yakınına kullandırır kira falan da almaz. Bu intifa hakkı sahibinin tercihidir. İntifa hakkı, tapuya tescil olunarak kurulur ve tapuya tescil sırasında bir süre belirlenmemişse, intifa hakkı, intifa hakkı sahibi ölene kadar sürer. Şimdi olayınıza dönelim.

Babanız ikinci eşine intifa hakkını vermişse, intifa hakkı ikinci eşin ölümüne kadar sürecektir. Yani babanızın ölümü ile intifa hakkı son bulmaz. Peki, babanızın ölümü ile durum ne oldu? Şöyle: Babanız intifa hakkını vermekle, kendisi kuru mülkiyet sahibi oldu, yani yararlanma hakkını devretti, kendisinin yararlanma hakkı kalmadı. Ölümü ile de sahibi olduğu kuru mülkiyet mirasçılarına geçti yani sizler (kaç kardeşseniz) babanızın mirasına kuru mülkiyet sahibi olarak malik oldunuz. Tam malik olmanız, babanızın ikinci eşinin ölümüne bağlı. Onun ölümü ile intifa hakkı son bulacak, intifa hakkı sizlerin sahibi olduğu kuru mülkiyet ile birleşecek ve sizler tam malik olacaksınız. Yani babanızın ölümü sizin tam malik olmanız için yeterli değil.

Sıradaki haber yükleniyor...