Ücret geç mi ödeniyor?

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İki yıldır bir işyerinde çalışmaktayım. Ücretlerimiz gecikmeli yatıyor. Her ayın yirmisi ile otuzu arası. Bunun nedenini sorduğumuzda yasanın böyle olduğu söyleniyor. Bu durum bizim geçimimiz için sıkıntı yaratıyor. Bu konuda ne yapabilirim? İş akdimi feshedebilir miyim? Bunun için nereye başvurmam gerekir? l S.A.

***

İş Kanunu’nun 32’nci maddesinde ücretin ödeme zamanı ile ilgili olarak, ‘Ücret en geç ayda bir ödenir’ denilmektedir. Bunun dışında sürelere dair açıklık yoktur. Açıklık olup olmadığına taraflar arasında yapılmış bir sözleşme varsa buna göre bakılır. Sözleşme veya toplu sözleşme yoksa çalışılan ayın sonuna kadar ödenmelidir. İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile ödeme süresi bir haftaya indirilebilir.

Bu hükümler yoksa ücretlerin bir aylık süre içinde ödenmesine ilişkin madde uygulanır ve bu maddeye göre ücretin hangi gün ödeneceği net olarak ortaya konulmamıştır. Ancak ücretin bir aylık çalışma süresi karşılığında ödenmesi gerektiği kayıt altına alınmıştır. Buradaki hükme göre, ücretin ödenme süresinin bir aylık dönemi geçmemesi gerekiyor.

***

Yukarıda açıklandığı gibi işçi ile işveren, imzaladıkları iş sözleşmesinde özel bir maaş ödeme günü belirleyebilir. Bu durumda, maaş ödeme günü artık bu tarih olarak kabul edilecektir. İşveren maaşı olması gereken sürede ödemiyorsa ve maaş ödeme gününün üzerinden 20 gün geçmişse işçi iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.

İşçinin ücreti zamanında ya da düzenli ödenmiyorsa işçi isterse haklı fesih yaparak işten ayrılabilir ve kıdem tazminatını talep edebilir. Bunu bir ihtarname ile sağlayabilir. Bu yolla da sağlayamıyorsa İş Mahkemesi’nde dava açmak zorunda kalacaktır. Ancak okuyucum ile işveren arasında bir sözleşme yoksa ödemeler zamanında olarak değerlendirilir, haklı fesih nedeni değildir.

Yazarlarımızdan

15 Mayıs 2021, Cumartesi 10:49
15 Mayıs 2021, Cumartesi 09:17
15 Mayıs 2021, Cumartesi 07:01
Sıradaki haber yükleniyor...
holder