Vasiyetnamede süre yok

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Evliyim, çocuğumuz olmadı. Annem, babam rahmetli oldu, kardeşlerim var. Kardeşlerimle aram iyi değil, her şeyim eşime kalsın istiyorum. Kardeşlerim hiçbir hak talep edemesin istiyorum. Eşime noterden genel vasiyetname vermek istiyorum (ev ve bankada olan mevduat için). Akli meleke raporu alıp noterde yapılan vasiyetnamenin süresi var mı? Bir de akli meleke raporunu özel hastaneden alsam olur mu? l E.Ş.

***

Okuyucumun sorusu içindeki iki kavramı ayırıp öyle yanıt vereyim. Birincisi eşine umumi vekaletname vermek istiyor. Bu mümkün. Noterde eşine umumi vekaletname verebilir. Eş de bu vekaletname ile hakkında açılmış veya açılacak davaları takip edemez ama bankalardan para çekebilir, vekaletname içeriğindeki yetkilerle sınırlı olmak üzere malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunabilir. Buna engel bir durum yok.

Okuyucumun sorusundaki ikinci husus vasiyetname. Bir kişi vasiyetname yapacakken bakacağı önemli hususlardan biri saklı payı bulunan mirasçıların olup olmadığı, varsa onların saklı payına müdahale edilmemesidir. Okuyucumun aile tablosunda mirasçıları eş ve kardeşler. Okuyucum malvarlığını eşine bırakmak istiyor. Bu durumda kardeşlerin durumu önem kazanıyor. Kardeşlerin bu aile tablosu içinde saklı payı yok. Bu nedenle okuyucum malvarlığını eşine bırakabilir. Bunun için vasiyetname yapabilir.

***

Vasiyetname yapıldığında buna bir doktor raporu eklenmesi iyi olur. Bu raporun bir hastane heyet raporu olması gerekmiyor. Branşı akıl sağlığı ile ilgili olan bir doktordan alınacak sağlık raporu yeterlidir. Bir de bu raporla vasiyetname aynı günün tarihini taşımalıdır. Yapılmış vasiyetnamenin geçersiz olması için bir süre yoktur. Vasiyet yapanın ölümüne kadar saklanır, ölümünde aleniyet kazanır ve uygulanır.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder