Yasaya aykırı

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kat malikleri toplantısında imza yetkisi bu sene de genel kurul divan başkanlığına devredilirse yasal olarak ne yapılabilir? k C.T.

***

Önüme gelen olaylarda kat malikleri toplantısında kararların altının divan tarafından imzalandığına çokça tanık oluyorum. Bu konu önemlidir ve daha önceleri de bir miktar değinmiştim. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda şöyle bir madde var: “...Kat malikleri kurulu kararları 1’den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühürü ile tasdikli bir deftere yazılarak toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır.

Karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.” Şimdi, yukarıdaki maddeyi anlamak çok zor değil. Toplantıda alınan kararlar noter tasdikli bir deftere yazılacak ve kararların altı toplantıya katılan bütün kat malikleri tarafından imzalanacak. Peki bu amir hüküm varken, buna aykırı olarak üç kişinin imzaladığı bir karar geçerli olur mu?

Bunun için hukukçu olmaya bile gerek yok. Madde amir hüküm taşıyor, toplantıya katılanların tümü imzalayacak. Bunun nedeni şu; dikkat edilirse karara muhalif olanlar muhalefetlerini yazacak öyle imzalayacak. Peki büyük çoğunlukla üç kişiden ibaret olarak seçilen divan, kararın altını imzalamakla karar defterini ortadan kaldırırsa muhalif olanlar muhalefetlerini nasıl yazacak?

***

Olayı biraz daha dramatize edelim. Divan, alınan kararların aksini deftere yazıp, altını da imzalayıp yine defteri kapatıp ortadan kaldırırsa alınan kararların aksinin deftere yazıldığını toplantıya katılan kat maliki nereden bilecek? Divana yetki verilen toplantılar kooperatif ve şirket toplantılarıdır.

Çünkü orada hükümet komiseri vardır ve kararlar denetlenir. Ancak apartman toplantılarında hükümet komiseri yoktur. Amatör insanlar vardır. Bu nedenle divana yetki verilmez, kararlar toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Bu hali ile de kat maliklerinin yazılan kararı inceleme ve muhalefet şerhi koyma imkanı sağlanır.

***

Kat malikleri kurullarının veya alınan kararların iptalinin talep edilmesi mümkündür. Bu kararlar mahkeme tarafından incelenir. Yasalara aykırılık görülürse iptaline karar verilir ve iptal kararı kararın kesinleşmesi ile geçerlik kazanır. Ancak toplantının yokluğunun söz konusu olabileceği haller de vardır.

Bunlardan biri de yasaya aykırı olarak sadece divanın imzaladığı toplantılardır. Bu şekilde alınan kararlar yoklukla malüldür. Senelerce Yargıtay bu yönde karar vermişken geçmiş yıllarda bir kararında, toplantıda divana imza yetkisi verilmiş ise geçerli kabul edilecek bir karar vermiştir. Bu karar istisnai olup gerçekte böyle kararlar yok hükmündedir ve baştan itibaren geçersizdir.

Yazarlarımızdan

Sıradaki haber yükleniyor...
holder