Yerleriniz belli değil

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

 Bir tarlada muhtelif hissem var, bunları ya ben kullanıyorum veya kullandırıyorum. Şimdi bir başka hissedara kullandırıyorum. Bu hissedar benim hisseme bitişik değil fakat bir başka hissedardan hissesini satın almış. Şimdi ben hisselerimi birleştirebilir miyim? Hissedar kendi yerini değil de benim hissemin bulunduğu yeri kullanabilir mi? M.Z.

Soruyu cevaplamaya önce ortak mallar konusunda bir açıklama yaparak başlayayım. Ortak mallarda ortakların, malın neresine sahip olduklarını belli eden bir ayırım yoktur. Her ortak malın her yerinde ortaktır.

[[HAFTAYA]]

Bu hususun istisnası Kat Mülkiyeti Kanunu’dur. Burada herkesin dairesi bellidir, müstakil tapusu vardır. Bunun dışında ortak mülkiyette yerler belirlenmemiştir. Bu nedenle okuyucumun hisselerini birleştirme diye bir problemi yoktur. Sahip olduğu hisseler zaten bir bütündür. Bundan da anlaşılıyor ki diğer hissedarların da hissesinin yeri belli değildir. Ancak hissedarlar kullanırken birbirlerinin haklarına tecavüz etmemelidir. Birbirlerinden izinsiz kullanım halinde diğerlerine bir kullanım bedeli ödemek durumundadırlar. Dolayısı ile ortaklardan biri hissesi dışına çıkıp da ekip biçti ise bu kullanımdan dolayı bir tazminat ödemekle yükümlü olur. Ekip biçme dışında da yapılacak herahigi bir yapı için yapı nerede olursa olsun mutlaka diğerlerinin izni gerekir.

Sözleşmeyi fesih mümkün ama...

Babadan kalma bir arsaya inşaat yapmak için müteahhide vermek istedik. Bunun için ağabeyimize vekalet verdik o da bir müteahhitle noterde anlaşma yapmış. Ancak anlaşmanın bizim istediğimiz düzeyde olmadığı kanaatindeyiz. Bu sözleşmeyi feshedebilir miyiz?  Z.K.

Öncelikle hatırlatmam gereken, vekalet verilerek bir sözleşmenin yapılabileceği ve şekil şartları da yerine getirildi ise bu sözleşmenin geçerli olduğudur. Sizin kat karşılığı inşaat sözleşmeniz noterde yapıldığına göre bu artık geçerli bir sözleşmedir. Sözleşmeler fesholunabilir. Bu tamam. Ya taraflardan biri sözleşme şartlarına uymamıştır bu halde haklı neden vardır ve sözleşme haklı nedenlerle fesholunur. Veya bir neden yoktur ama taraflardan biri tarafından fesholunur. Sizinki haklı fesih değil. Düzgün giden bir sözleşmeyi feshediyorsunuz. Ancak bu durumda müteahhit sizden uğrayacağı zararların tazminini ister. Buna razı iseniz feshedin. Veya ikinci bir ihtimal var. Vekil, temsil ettiği kişileri zarara uğratacak işlem yapamaz. Bu halde ağabeyinizin sizi zarara uğrattığını kesin olarak düşünüyorsanız zararınızın tazminini kendisinden isteyeceksiniz zira kusuru ile müvekkilini zarara uğratan vekil bundan sorumludur.

Yazarlarımızdan

Sıradaki haber yükleniyor...
holder