Yönetim planınız var

22 Mart 2014, Cumartesi 05:00
AA

Kat irtifakı olan bir binada uzun zamandır kat malikiyim. Ancak binada yönetici seçilen arkadaşların hiçbiri yönetim planı ve işletme projesi yapmadı. Dolayısı ile bir takım yanlışlar yapıyoruz. Zaman zaman para toplamak gerektiğinde zorla topluyoruz ama ihtilaflar çıkıyor. Şimdi mantolama yapmak istiyoruz. Bu durumda toplanacak para eşit mi yoksa arsa payına göre mi olacak?  S.S.

Öncelikle şunu hatırlatmak isterim; evet belki işletme projeniz yok ama yönetim planınız var. Yönetim planı olmadan kat irtifakı kurulamaz. Kat irtifakını kurabilmek için tapuya yönetim planını vermek mecburidir.

[[HAFTAYA]]

Bu nedenle sizin yönetim planınız var ve tapu dairesinde. Öncelikle bunu tapu dairesinden isteyiniz size bir örneğini versinler. Ülkemizde çok büyük çoğunluğun elinde yönetim planı yok. Tapu dairesinde duruyor ama bu bilinmiyor. Bu nedenle yönetim planına bakılarak halledilecek pek çok konu ihtilafa dönüşüyor. Dolayısı ile yönetim planınızın bir örneğini tapudan alın. Uyarım sadece sizin için değil, tüm kat malikleri için geçerli. Bu söylediklerim yönetim planı için.

Geleyim işletme projesine: Binada işletme projesi de gerekir. Ancak işletme projesi tapuda yoktur. Bu her sene yeniden yapılır. Bunu her sene kat malikleri toplantısına kabul etmek gerekir. Ancak toplantıda kabul edilmedi ise o yıl seçilen yönetici derhal bir işletme projesi yapar ve kat maliklerine tebliğ eder. Şayet yedi gün içinde bir itiraz olmazsa işletme projesi kabul edilmiş olur ve gerek aidat ve gerekse ortak gider buna göre toplanır. Şayet itiraz olursa sadece itiraz konusunu görüşmek üzere kat malikleri yeniden toplantıya çağrılır. Şimdi sizde bu da yoksa, yönetici derhal bunu yapmalı. Ancak bir masraf gerekiyor ise ve yönetim planında bu masrafın bölüştürülmesine değinen bir madde yok ise burada yasa hükmü uygulanır ve masraf arsa payı oranına göre bölüştürülür.

Mantolama denen adet yeni çıktığı için büyük çoğunlukla yönetim planında buna dair bir hüküm yoktur ve buna ait masrafın bağımsız bölümlerin arsa payına göre bölüştürülmesi gerekir. Bundan böyle de binanızda yapılacak kat malikleri toplantısında bir işletme projesi hazırlanmasına özen gösterirseniz işleriniz kolay yürür.

Sıradaki haber yükleniyor...