Çözümü var

Çarşamba, 13 Ağustos 2014 - 05:00

Annem aleyhine icra takibi yapılmış, ancak imza annemin değil sahte. Sonra bizimle ilgisi bulunmayan bir adrese yapılmış ve bu yolla da takip kesinleştirilmiş. Ne yapabiliriz? * H.D.

[[HAFTAYA]]

Bu tür takiplerin yapıldığına çokça tanık oluyorum, özellikle ilgisiz adreslere tebligat yapılıp takibin kesinleştirildiğini görüyorum. Birinci olarak şunu söyleyeyim; işin içinde sahte imza varsa bu bir suç. İkincisi, tebligatın usulü içinde yapılmaması halinde süreler başlamaz. İcra hukuk mahkemesine başvurup, olaya ilk tanık olduğunuz tarihi belgeleyerek, itiraz süresini bu tarihten itibaren başlatabilirsiniz. Bu bir yoldur. İkinci yol, icra takibi yapan her kim ise, buna bir borcunuz bulunmadığına dair adliye mahkemelerinde menfi tespit davası açarak borcunuzun bulunmadığına dair karar alabilirsiniz. Ancak menfi tespit davası dediğimiz bu davanın açılması sırasında bir de icra dosyasına ödenecek olan paranın karşı tarafa ödenmemesi için tedbir kararı talep edilmelidir. Bu tedbir kararını almak için önce borç icra dairesine yatırılmalı, sonra mahkeme veznesine yüzde 15 teminat yatırılmalıdır ki bu halde borcun yüzde 115’i gibi bir meblağın bir süre için bağlı kalması gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Ancak alacaklı görünen kişinin parayı alıp kaybolmasından daha iyidir ve bahsettiğim her iki dava da biraz teknik konular içerdiğinden bir meslektaşımın yardımını almanız yararınıza olur.