Dershaneler özel okula dönüşür mü?

Salı, 26 Ocak 2010 - 05:00

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni strateji planında dershanelerin 2014 yılında özel okula dönüştürülmesini öngörüyor. Bakanlığın bu hedefinin gerçekçi ve koşullar göz önüne alınarak yapılmadığına, bu tür hedeflerin daha iyi düşünülmesi ve planlanması gerektiğine inanıyorum.

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel de konuyla ilgili düşüncelerini açıkladı. Enver Yücel, dershaneciliğin tarihi oldukça eski dönemlere dayanan eğitim öğretimin önemli parçalarından birisi olmasına rağmen kamuoyunun bu eğitim kurumlarını yanlış tanıdığını ve bu kurumlarla ilgili önyargılarla hareket ettiğini söylüyor. Yücel “Dünyanın süper gücü olan Amerika’da dershaneler eğitimin olmazsa olmaz parçası haline geldi. Bush hükümetinin yürüttüğü ‘Hiçbir çocuk geride kalmasın’ projesi çerçevesinde eğitimin tamamlayıcı parçası haline getirildi. Japonya’da eğitimin ayrılmaz parçası olan dershaneler sadece sınavlara öğrenci hazırlayan değil okulların öğrenme partneri olarak da görev yürütmekteler” diyor.

Türkiye’de dershanelerin öğrencilere test cambazlığı yaptırdığı ve sadece çoktan seçmeli test sorusu çözme alışkanlığı kazandırdığı yönünde yanlış görüş hâkim. Oysa dershanelerde müfredat en ince detayına kadar tekrar ediliyor. Dershanelerin öğrencilerin öğrenme oranını yükselttiği, okullarda aktarılan bilgilerin daha pekiştirici ve tekrarlayıcı şekilde dershanelerde öğrencilere aktarıldığı gerçeği göz ardı edilmemeli.

Enver Yücel’in de vurguladığı gibi dershaneler eğitimi sistemimizin sorunu değil daha iyi öğretimin bir parçasıdır. Ülkemizde bölgeler, iller ve okullar arası eşitsizlikler ve farklar azaltılmadıkça bu eşitsizliği giderecek kurumlar var olacaktır. Ülkemizde eğitim eşitsizliğini giderecek kurumlar dershanelerdir. Dershaneler ülkemizde her yıl okuttukları öğrencinin yüzde 15’ini burslu okutarak eğitimde fırsat eşitliği sağlamaktadırlar.

Dershaneler gelecekte profesyonel yöneltme ve yönlendirme kurumları olacaklardır. Asıl hedef bu olmalıdır. Yoksa eğitim kurumları arasında birbirini tamamlayan kurumları yok etmeye çalışmak sorunları çözmek yerine derinleştirecektir.

Enver Yücel’in görüşlerine katılıyorum. Sayıları 4 bini bulan dershaneler 250 bin kişiye istihdam sağlıyor. 20 yılı aşkın süredir engel olarak görülen dershanelerin özel okula dönüştürülmesi hem özel okulları hem de dershaneleri yaralar. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu kararı tekrar gözden geçirmesini öneriyorum.