Doğan vergi cezası için iptal davası açtı

Doğan Yayın Holding (DYH) bağlı ortaklıklarına tebliğ edilen 4.8 milyar liralık vergi ve ceza ihbarnamelerinin iptali için dava açtı

Perşembe, 22 Ekim 2009 - 05:00

Doğan vergi cezası için iptal davası açtı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şöyle denildi: “Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding ile dolaylı bağlı ortaklıklarımız D Yapım, Doğan Prodüksiyon ve Alp Görsel İletişim’in 2005, 2006 ve 2007 hesap dönemleri için tebliğ edilen vergi ve ceza ihbarnamelerinin terkini amacıyla gerekli yasal işlemler başlatılmış ve davalar açılmıştır.”