Emek cephesinde 26 Mayıs kavgası

Türk-İş binalarını işgal eden Tekel işçilerini. Türk-İş, 'provokatör' ilan ederken Tekgıda-İş Sendikası ise bir bildiri yayınlayarak “26 Mayıs emek hareketi açısından tam bir başarısızlıktır” dedi

Emek cephesinde 26 Mayıs kavgası

TAM BİR BAŞARISIZLIK

Türk-İş, DİSK ve Hak-İş’in, Tekel işçilerine destek için düzenlenen ‘26 Mayıs Genel Eylemi’ni ‘bir gün’ yerine ‘bir saatlik’ iş bırakma eylemine çevirmesinin yarattığı tartışmalar, emek cephesinde sürüyor.

Tekel işçilerinin sendikası Tekgıda-İş’in Başkanlar Kurulu, 26 Mayıs’ın, emek hareketi açısından tam bir başarısızlık olduğunu bildirdi. Türk-İş ise teşkilatına gönderdiği genelgede, 26 Mayıs kararına kızarak Türk-İş temsilciliklerini işgal eden Tekel işçilerini ‘provokatör’ ilan etti.

ÖLEN İŞÇİLER KANITIDIR

Tekgıda-İş’in bildirisinde, Tekel işçilerinin 78 gün süren direnişinin sebebi olan, çalışanların tümünü ilgilendiren sorunlarla ilgili en küçük bir düzelme olmadığı belirtildi.

Bildiride, “Tam tersine, yakın bir zamanda 30 maden işçisi hayatını kaybetmiş, 27 Mayıs’ta da tersane ölümlerine bir yenisi eklenmiştir” denildi. Bildiride, taşeronlaştırmadan fazla mesaiye birçok sorunun yanı sıra kamuya güvencesiz işçi çalıştırmayı getiren 4-C düzenlemesine karşı da herhangi bir adım atılmadığı ifade edildi.

PROVOKASYON UYARISI GELDİ

Geçen hafta çeşitli temsilcilikleri Tekel işçileri tarafından işgal edilen Türk-İş, konuyu tüm teşkilatına yolladığı genelgeyle ele aldı. Genelgede, işgal girişimlerinin, emek mücadelesine zarar verdiği vurgulandı.

Türk-İş genelgede şöyle dedi: “Türk-İş binalarını işgal edenlerle, 1 Mayıs’ta Taksim’de kürsüye saldıranlar aynı kişilerdir. Bu kişiler emek hareketi içinde teşhir olmuşlardır, tecrit olmaları da yakındır. Sendikalarımız, Türk-İş tüzel kişiliğini yıpratmaya yönelik provokatif eylemlere imkan vermemelidir.”

TEKGIDA-İŞ'TEN MÜCADELEYE DEVAM

Tekgıda-İş bildirgede şöyle dedi: “26 Mayıs eylemini hafifletme kararında Türk-İş yönetimi baş rol oynadı. Türk-İş’e bağlı bazı sendikaların yüz bini aşkın üyesinin 4-C (kamuda geçici işçi statüsü) köleliğine geçirilmeye hazırlandığı bir dönemde bu yaklaşımı anlamak mümkün değildir. Bu durumu Türkiye emek tarihinin ibret verici bir sayfası olarak kayıtlara geçiyoruz. Sendikamız mücadeleyi sürdürmekte kararlıdır. Tekel işçilerinin birikmiş hakları ellerinden alınmaya çalışılmaktadır. Bu tutumu esefle kınıyoruz.”