Emekli maaşına haciz konur mu?

Salı, 11 Mayıs 2010 - 05:00

Ben SSK emeklisiyim. Maaşıma kredi kartı borcu yüzünden haciz konulmuş. Haciz konulamayacağını sizden öğrendikten sonra mahkemeye müracaat ettim ve haczin kaldırılmasını istedim. Ancak zaman geçti haber alamayınca mahkemeye başvurdum. SSK’dan haber beklediklerini söylediler. Haber gelmemiş. Bu nedenle bekliyorlarmış. Benim emekli olduğumu bile bile mahkemenin emekli maaşıma haciz koyması doğru mu? A.F.

Sizin maaşınıza haciz koyan mahkeme değil. Anlaşıldığı kadarı ile sizin kredi borcunuz icra takibine konu olmuş. Takip nedeni ile size ödeme emri gönderilmiş ve ödeme emrinin tebliğini müteakip yedi gün içinde takip kesinleşmiş.
Bu durumda sizin maaşınıza haczi icra dairesi koyar hakim koymaz. Dolayısı ile evet bu haczin kalkması gerekir. Ancak bunun için yazışmaları beklemeye de gerek yok.
Mahkeme SSK’dan sorulmasına karar verdi ise -ki bu mahkeme icra hukuk mahkemesidir- tezkereyi elden alıp SSK’ya götürüp cevabı yine elden alıp mahkemeye getirmek mümkündür ve en kısa yoldur. Bu kadar beklemenize gerek yoktur.

Rapor çabuk alınır

Apartmanın en üst katında oturuyorum. Çatımız problemli, rapor almam gerekiyormuş, rapor nereden alınır? Ben yaptırsam parasını alabilir miyim? R.B.

Çatı altında oturuyor olmanıza rağmen çatı apartmanın ortak alanıdır. Dolayısı ile onarım gerektiğinde tüm bağımsız bölüm maliklerinin bu onarım masrafına katılması gerekmektedir. Bir ortak alanda mutlaka yapılması gereken bir arıza çıktı ise bunun için karar almaya ve rapor almaya gerek yoktur.
Bu onarım yönetici tarafından yapılacaktır. Ancak sizin olayda olduğu gibi büyük masraf gerektiren onarımlarda ileride çıkabilecek ihtilafları önlemek bakımından bilirkişi raporu alınmasında yarar vardır.
Bu rapor mahkeme kanalı ile yapılacak bir tespitle alınır. Bu dava bildiğimiz yıllarca süren davalardan değildir. Tespit mahiyetinde bir dava olduğu için açıldıktan bir iki hafta sonraya keşif kararı verilir, keşfe gidilir. Bir iki hafta içinde rapor gelir neticeten on-on beş gün içinde sonuçlanır. Bu rapora göre onarımı siz yaptırırsanız bilahare bağımsız bölüm maliklerinden arsa payları oranında talep edebilirsiniz.