Endişem var

Perşembe, 13 Mayıs 2010 - 05:00

İkisi erkek üçü kız beş kardeşten biri haklarını erkek kardeş olan babama devretmek istedi. Bu arada öldü. Üç çocuğu vardı, bunlardan biri hakkını babama devretti ikisi devretmiyor ama üzerine de almıyor. Bu durumda babam ne yapabilir? A.Ç.

Halalarınızdan birinin hakkını babanıza devretmesi ancak tapuya tescille olabilirdi ama olmamış. Halanızın ömrü yetmemiş. Halanızdan geriye üç çocuk kalmış mirasçı olarak. Şimdi bu üç çocuk ölen halanın hissesine iştirak halinde yani elbirliği mülkiyeti ile malik. Dolayısı ile sadece biri tek başına hisse devri yapamaz. Hisse devri için elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi lazım. Şayet paylı mülkiyete dönüştürüldü ise bu bir evlat hissesini babanıza tapuya tescil etmek sureti ile devredebilir, aksi halde devredemez.

Öncelikle olaya böyle bakın. Halanızın ölümü ile evlatları mirasçı sıfatı ile mallara malik olurlar. Yani malik olmaları için ikinci bir işleme gerek yoktur. Ölüm anında malik olmuşlardır. Ancak bunun gayrimenkuller için tapuya tescili ikinci bir işlemdir ki bu işlem malik olmaları için şart olmayıp sadece kayıt yönünden tescilin gerektiği noktasındandır. Yani tapuya gidip kendileri adına tapu almasalar da maliklerdir. Dolayısı ile bu husus babanızı pek ilgilendirmiyor. Ancak endişem tek evladın hissesini babanız adına devrettiği söylemi karşısında bu devrin pek yasal bir devir olmadığı yönündendir.

Tek merci tapu dairesi
1980’li yıllarda devlet tarafından bize Ankara’da arsa hakkı verilmişti. O zamanlar ilgilenememiştik. Acaba halen bu hakkımız duruyor mudur? Yardımcı olur musunuz? A.A.

Arsa hakkı diye tam olarak isimlendirilen bir hak yoktur. Bir arsanın tapusu verilir, bu arsa üzerinde mülkiyet hakkından kaynaklanan tüm haklarınızı kullanırsınız. Üstelik tapulu bir malın zaman aşımı diye bir problemi de yoktur. Ölene kadar sizindir, öldükten sonra da mirasçılarınızın. İntifa hakkı diye bir hak vardır ki bu da tapuda işlem yapılarak tesis edilir. Özel olarak süre konulmamış ise ölene kadar kullanılan bir haktır, ölümle son bulur. İstisnai olarak seçim yatırımı olmak üzere bir-iki defa imar affı çıktı. Bunlarda tapu tahsis belgesi diye bir belge vatandaşa verildi. Tekeli olmadığı için bazı vatandaşlar bunu tapuya çevirdi çoğunluğu bir işe yaramadı. Demek istiyorum ki arsa hakkı dediğiniz şeyin önce adını koymak lazım. Bunun için tek kaynak tapu dairesi. Şayet bu arsanın ada, pafta ve parselini biliyorsanız, Çankaya tapu dairesine gidip akibetini öğreneceksiniz bunun bir başka yolu yoktur.