Eşiniz adına tarla alarak daha az prim ödeyemezsiniz

Pazar, 08 Kasım 2009 - 05:00

Soru: Eşim 1 Ocak 2006 itibarıyla 3 yıl isteğe bağlı Bağ-Kur ödedi. 31 Aralık 2008’de ödediği prim sağlık primi ile beraber 100 liradan 225 liraya çıkınca, eşimin sigortasını dondurduk. Eşimin üzerine tarla alıp tarım sigortası yaptırırsak, sağlık primi olmadan daha az prim ödeyebilir miyiz? Özkan ÇAĞLAR

Cevap:
Yeni yasaya göre tarım Bağ-Kur’u ile esnaf Bağ-Kur’u ayrımı sona erdi. Kendi nam ve hesabına serbest iş yapan esnaf da tarımda kendi nam ve hesabına çalışan da 4/b sigortalısı (Bağ-Kur) olmak zorunda. 4/b sigortalıları da genel sağlık sigortalısı olmak zorundalar. Sonuç olarak eşinizi adına tarla alarak, tarımdan dolayı 4/b sigortalısı yapıp, daha az prim ödemeniz mümkün değil.

Daire alan personele yapılan yardım gider yazılamaz
Soru: İşyerimizde eski çalışan personelimiz yeni bir daire alıyor. Yıllardan beri çalışmalarına karşılık olmak üzere, kendisine bir miktar maddi katkıda bulunmak istiyoruz. Ailesine maddi yardımda bulunacağız. Bu yardımı defterlerimize gider yazarak kazancımızdan düşebilir miyiz? Şükrü TEMEL

Cevap:
Vergilendirilecek safi kazancın tespitinde, ticari kazançtan indirilecek giderleri belirleyen Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde sayılan giderler arasında yer almadığından, işletmenizde çalışan kişiye daire alırken yapacağınız maddi katkıyı defterlerinize gider yazarak ticari kazancınızdan düşmeniz mümkün değil. Ancak, ücret olarak yasal kesintilere (vergi ve prim gibi) tabi tutmak şartıyla gider yazabileceğinize de hiç şüphe yok.

Prim borcunuzun silinmesi emekliliğinizi etkilemez
Soru: 1 Temmuz 1961 doğumluyum. 1 Ocak 1984’te SSK’lı oldum. Bağ-Kur’da 24 yıl 9 ay sigorta sürem görünüyor. 121 ay olan prim borcumu sildirmek için başvuruda bulundum. Herhalde borcum silinecek. Şu anda SSK’lı olarak çalışmaktayım. 662 gün prim ödemem oldu. Prim borcum silindikten sonra tam olarak ne zaman emekli olurum? Ali ERDEM

Cevap:
Bağ-Kur’a olan 121 ay prim borcunuz silindikten sonra, 5280 gününüz kalıyor. 121 ay prim borcunuzun silinmesi emekliliğinize olumsuz yansımaz. Primi ödenen son yedi yılda fazla prim ödendiğinden SSK’lı olarak çalışarak 598 gün daha prim ödeyerek, 662 gün olan prim ödemenizi 1260 güne tamamladığınız tarihte, 25 yıl sigorta, 5225 gün prim ve 48 yaş şartlarına tabi olarak emekli olabilirsiniz (ara vermeden prim öderseniz Temmuz 2011’de).

Amatör futbolcunun sigortalanma zorunluluğu yok
Soru: 1996’da lisanlı olarak amatör futbol oynadım. Lisanlı olan sporculara sigorta girişi yapılmalı mıdır? Oynadığımız kulüpte sigorta girişi yapılmadı. Yapılması gerektiyse şu anda ne yapabilirim? Emrah/Adana

Cevap:
Futbol federasyonuna bağlı herhangi bir faaliyete katılması ile ilgili zorunlu giderler dışında herhangi bir ücret almayan futbolcular, ‘amatör futbolcu’ olarak kabul edilmektedir. Bir futbol müsabakası ile ilgili olarak gerçekleşen konaklama, malzeme ve antrenman giderlerinin karşılanması futbolcunun amatör statüsünü bozmuyor. Sonuç olarak, amatör sporcu, ücret almadığı için sigortalanma mecburiyeti yok.
Ancak, 1 Ekim 2008’den önceki eski uygulamada isteyen kulüpler, topluluk sigortası yoluyla amatör sporcularını sigortalayabiliyorlardı. Mecburiyet olmadığından oynadığınız kulübün, topluluk sigortası yapmadığı anlaşılıyor. Bugün için, 1996’da amatör futbolculuğundan dolayı sigortalanma şansınız yok. Ayrıca sigortaya işe girişi bildirilmeyenlerden, işten ayrıldığı tarihten itibaren 5 yıl içinde dava açmayanların hakları zamanaşımına uğramaktadır. Bir an için sigortalanma hakkınız olduğunuzu varsaysak bile 1996’dan itibaren 5 yıllık süreyi geçirmiş olduğunuzdan, bugün için dava açma hakkınız zamanaşımına uğramış durumda.

Konut kooperatifinin üyesine konut teslimi KDV’ye tabi tutuldu
Soru: Konut yapı kooperatiflere KDV geldiği söyleniyor. Daha önce kooperatifler KDV’ye tabi değildi. Şimdi konut yapı kooperatifi üyeleri de müteahhitten daire alanlar gibi yüzde 18 KDV mi ödeyecek? Şehmuz AKİPEK

Cevap:
Resmi Gazete’de yayımlanan 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kooperatiflerin üyelerine konut teslimindeki KDV istisnası kaldırıldı. Bu tarihten itibaren kooperatiflerin üyelerine konut teslimleri KDV’ye tabi tutulacak. KDV oranı dairenin büyüklüğüne göre değişiyor. 150 metrekareye kadar olan konutlarda ‘yüzde 1’, 150 metrekarenin üstündeki konutlarda ise ‘yüzde 18’ KDV ödenecek.
Yasanın Resmi Gazete’de yayımlandığı 3 Temmuz 2009 tarihinden sonra inşaat ruhsatı alan kooperatiflerin üyeleri bu kapsamda KDV ödeyecekler. Ancak, daha önceki bir tarihte inşaat ruhsatı alan kooperatifler (ruhsatın kooperatif adına olması şartıyla), eski yasaya tabi olacak ve üyelerine konut tesliminde KDV ödemeyecekler.

SGK’da genelgeye göre iş yapma alışkanlığı var
Soru: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü’ne annemin doğum borçlanması için başvurduk. 300 gün içinde doğum olmadığı gerekçesi ile borçlanma yaptırmadılar. Biz de iş mahkemesine dava açtık. Dava ne zaman sonuçlanır? Davayı kazanacağımızı düşünmekteyiz. Dava ne kadar sürer? Murat RERZİOĞLU

Cevap:
Türkiye bir hukuk devletidir. Önemli olan yasadır. Yasada açık hüküm olduğu yerde, yönetmelik, tebliğ, genelgeye göre iş yapılamaz. Maalesef SGK’da öteden beri genelgeyle iş yapma alışkanlığı yerleşmiş. Ortada yasanın açık hükmü varken, aynı konuda genelgeyle yeni şartlar oluşturulması ve yasa yerine genelgeye göre iş yapılması yaygın. Yeni getirilen doğum borçlanması uygulamasında, yasa hükmünde 300 gün şartı yok. Ancak genelge ile işten ayrıldıktan sonra 300 gün içinde doğum yapma şartı getirdiler.
Ve işten ayrıldığı tarihten itibaren 300 gün içinde doğum yapmayan kadın sigortalının borçlanmasına izin vermiyorlar. Davayı kazanarak borçlanma hakkı alacağınız kanısındayız. Davanın ne zaman biteceği, davanıza bakacak iş mahkemesinin iş yüküyle ilgili bir husustur. Şayet mahkemenin iş yükü fazla değilse, kısa sürede davanız sonuçlanabilir.

Yönetim planında düzenleme yoksa genel hükümlere göre gündem değiştirilebilir
Soru: Site veya apartman yönetimi toplantılarında, gündem maddeleri değiştirilebilir mi veya gündeme ekleme yapılabilir mi? Bunun şartları nedir? Kat mülkiyeti kanununda yeri var mı? Şerif AKKAYA

Cevap:
Apartman yönetim planında gündem belirlenmesi, gündemin değiştirilmesi hususunda özel düzenleme varsa, bu düzenlemeye göre işlem yapılır. Şayet yönetim planında, gündemin oluşturulmasına ilişkin düzenleme yoksa, genel hükümlere göre işlem yapmak gerekiyor.
Apartman kat malikleri toplantısı ilk seferde, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak yarıdan fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 15 gün sonra çoğunluk aranmadan yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Yapılan kat malikleri toplantılarında karar nisap sayısının oyuyla, her zaman gündem değiştirilebilir. Gündeme yeni madde eklenebilir.