Fesih nedenleri var

Pazartesi, 29 Mart 2010 - 05:00

İçinde zeytin ağaçları olan arsamızı kat karşılığı inşaat için müteahhide verdik. Müteahhit sözleşmeye temelüstü ruhsatı alındıktan sonrası için bitim süresi koymuş. Sözleşmeyi 2007’de yaptık. 2009’a kadar hiçbir faaliyet göstermedi. Hatta temel atacağım diyerek zeytin ağaçlarını kesti. Bu hali ile biz daire sahibi olamadığımız gibi üründen de olduk. Şimdi sözleşmeyi feshetmiyor, biz ne kadar daha bekleriz? A.Y.

Bir sözleşmenin hükümlerine uyulmaması feshi nedeni olabilir veya sözleşme hükümleri içinde cezai şart öngörülmüşse feshetmeyip cezai şartı talep mümkündür. Bunlardan hangisinin tercih edileceğine karar vermek için sözleşmenin incelenmesi lazım. Ancak sözleşmeyi müteahhidin hazırladığını söylediğinize göre kendi aleyhine cezai şart koymuş olabileceğini düşünmüyorum.

Dolayısı ile muhtemeldir ki sizin için sözleşmenin feshi uygulaması kalıyor. Bir sözleşme iki tarafın anlaşması ile fesholunabileceği gibi bir tarafın sözleşme hükümlerine uymaması ve karşılıklı feshe yanaşmaması hallerinde mahkeme kararı ile fesholunabilir.

Sizin olayınızda ise fesih nedenleri var. Önce müteahhide bir ihtarname göndermek ve makul bir süre sonra işe başlamasını ihtar etmek lazım, bu süre içinde işe başlamazsa fesih mümkün. Ancak sizin olayınızda iki sene hiçbir şey yapılmadı ise ihtarname ile verilecek sürenin de yararı olmayacağı düşünülmüş olacağından doğrudan doğruya fesih talebi de mümkün.

Bu arada ürün kaybınızın tazminini de isteyebilirsiniz. Ancak burada bir ihtimal sizi uğraştıracak bir nokta olabilir. Sözleşme imzalanması ile arsanın bir bölüm hissesini müteahhide devretmiş olabilirsiniz, işte bu tescilin iptali ile yine sizin adınıza tescilini de talep edeceksiniz ki umarım böyle bir tescil yaptırmamışsınızdır.

Vekalet devam eder

Annemin büyükannesine onun da büyük annesinden kalan bir arsa var ama tapusu yok. Bunun tapusunu nasıl alırız? Yaklaşık yirmi sene önce verilmiş bir vekaletnameyi nasıl sonlandırırız? A.E.

Büyük büyük anneden kalan arazi tapusuz, ancak bahsettiğiniz tarihlerde kadastro çalışması yok. Dolayısı ile bu yerlerde kadastro çalışması yapıldığında bu yerlerin sizin adınıza veya anneniz adına tescili mümkündü. Bu yerlerde kadastro çalışması ne zaman yapıldı ve nasıl tescil olundu bir öğrenin. Yeni bilgiler durumu değiştirebilir.

Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal tapu siciline kayıtlı bulunmayan gayrimenkulü aralıksız ve ihtilafsız 20 yıl müddetle malik sıfatı ile kullanan kişi bu yerin adına tescilini talep edebilir. Tapudaki kayıtlardan öğreneceğiniz bilgilerle bu hususu da değerlendirin. Bu şartlar yoksa başka türlü sizin bu yerin tapusunu alma ihtimaliniz de yoktur. Vekaletnameye gelince.

Bir vekaletname süreli olarak verilebilir. Süreli verildi ise sürenin sonunda vekalet ilişkisi de son bulur. Ancak tatbikatta çoğunlukla süresi belirsiz olarak vekaletname verilir.

Böyle bir vekaletname şu hallerde son bulur: Ya vekil vekillikten istifa eder, ya taraflardan biri ölür veya vekalet veren vekili azleder. Ayrıca istisnai olarak akıl hastalığı veya iflas hali de vekaletin son bulma nedenidir ama müddetsiz bir vekaletname bunların dışında, örneğin belli bir sürenin geçmesi ile son bulmaz