Gecekondu arazisi belediyeye

Hükümet seçim öncesi belediyelere ve köylere kaynak aktarmak için yasa çıkaracak

Gecekondu arazisi belediyeye

Seçime hazırlık başladı

Hükümet 2011’de yapılacak genel seçimlere hazırlık çalışmalarına başladı. Maliye’nin Gelir Vergisi başlığı altında hazırladığı tasarıyla, Hazine arazileri köylere, belediyelere aktarılacak.

Tasarıya göre Hazineye ait taşınmazlardan, 31 Aralık 2000 tarihi itibarıyla üzerinde yapılaşma olanlar tescil tarihine bakılmaksızın ilgili belediyelere bedelsiz olarak devredilecek.

Hak sahiplerinin bu arazileri alabilmesi için belediyelere getirilen satış yasağı süresi 6 aydan bir yıla çıkacak.

Köylere kaynak ayrılacak

Maliye Bakanlığı bu süreyi 5 yıla kadar uzatabilecek. Tasarıda köy sınırları içerisinde yer alan Hazine’nin mülkiyetinde veya devletin tasarrufu altında bulunan tarım arazilerinin kiracılarından tahsil edilen kira gelirlerinin yüzde 10’u, köyün ihtiyaçları için kullanılacak.

Bu düzenleme tasarıda şu cümlelerle yer aldı: “Elde edilen gelir Köy Yasası’ndaki görevlerde kullanılmak için, tahsilatı izleyen ayda, gelirlerin elde edildiği köyün hesabına aktarılmak üzere emanet alınacak”.

Satışta sınır kalkacak

Tasarıya göre Hazine’ye ait tarım arazileri, Arazi Kullanımı Yasası’nda yer alan ‘toprağın korunması için hisse satış kısıtlaması’ hükmü dikkate alınmadan hissedarlara satılacak.

Birden fazla hissedarın olması halinde pazarlık usulüyle satış yapılacak. Tasarıya göre ayrıca, bakanlıkta daire başkanı ve üstü yönetici kadrolarında bulunanlar ile defterdar kadrosunda üç yıl görev yapmış olanlar, Personel Genel Müdürlüğü’nde kontrolör kadrolarına ve diğer görevlere atanabilecek.

Özel şirkete piyango yetkisi

Tasarıyla, Milli Piyango İdaresi’nin şans oyunları işlerinin Türk Ticaret Yasası hükümlerince kurulan şirketlere yaptırabilmesine imkan sağlanacak.

Bu kapsamda yapılacak lisans verme işlemleri teklif almak yoluyla açık eksiltme usulüne göre yaptırılabilecek.

Bu ihalenin yapılış esas ve usullerine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı tasarıya göre bu işlem, ceza ve yasaklama hariç olmak üzere Kamu İhale Yasası’na tabi olmayacak. Diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

2