Grafolog gerekir

Pazartesi, 16 Kasım 2009 - 05:00

Bir imza incelemesi hadisesidir gidiyor. Bu incelemeyi sadece bir yer mi yapar? Bunu yapan hiç mi yanlış yapmaz? Başka inceleme mercii yok mudur?  M.K.

İmza incelemesi gündemde olan siyasi olay nedeni ile toplum önüne gelmiş olabilir ama hukuki ihtilaflarda çok uygulaması olan bir husustur. Çoğunlukla borçlu olan kişi, borç doğuran belge altındaki imzayı inkar eder. Bu halde mahkemeler ‘medarı tatbik imza’ ile incelemeye başvurur. ‘Medarı tatbik imza’ ile inceleme, borçlu eli ürünü olduğu bilinen imzanın inkar edilen imza ile karşılaştırılması ile yapılır. Bu incelemeyi yapacak olan kişi ‘grafolog’dur. Yani yazı incelemesi bilirkişisidir. Bu inceleme yazının çeşitli yönleri ile yapılır. Harflerin başlangıcı, bitişi, başlangıç ile bitiş noktalarındaki kalem basıncı, işlerlik gibi özellikleri ile yapılır ve elbette ki yanılma payı vardır. Bu incelemeyi tek kurum yapmaz. Muhtelif laboratuvarlar vardır. İncelemeyi Adli Tıp Kurumu yaptığı gibi bazı üniversiteler ve bazı kurumlarda da yapılabilir. Ancak özenle üzerinde durulması gereken husus, bu incelemede mutlaka ama mutlaka grafoloji uzmanının bulunmasıdır. Elime geçen bazı Adli Tıp raporlarında tetkikatın doktor ünvanlı kişiler tarafından yapıldığını görmüş bulunuyorum ki bunların arasında grafoloji uzmanı yoksa buna itibar edilmemesi gerekir. Zira konu tıp bilgisi ile değil özel bir branşta ihtisas sahibi olmakla çözülebilir. Ayrıca kullanılan mürekkebin yaşının tespiti de çoğunlukla mümkün olup bu husus da olaya ışık tutabilir.

Vasiyetname değil

Büyüklerimizden biri hayattayken bir dairesinin ölümünden sonra bir torununa verilmesini söylerdi. Bu vasiyetname anlamına gelir mi? D.P.

Vasiyetname üç şekilde yapılır. Ya bir kağıda el yazısı ile yazılıp tarih atılıp imzalamak suretiyle veya notere gidip notere yazdırmak sureti ile. Asıl olan bu iki türdür. Üçüncüsü sözlü vasiyettir ancak istisnaidir. Yazma veya notere gitme imkanı bulunmayan acil hallerde vasiyetin yakında bulunan kimselere sözle söylenmesi sureti ile de vasiyetname yapılabilir. Yani rahat koltukta oturarak sözle söylenen sözler vasiyetname anlamını taşımaz. Dolayısıyla aile büyüğünüzün evde oturduğu yerde söylediği sözler vasiyetname değildir. Ancak toplumsal olarak vefat eden kişiye duyulan saygıdan dolayı onun son isteklerini yerine getirmek bir vazife kabul edildiğinden kanuni mirasçıları tarafından uyulmasına karar verilirse elbette diyecek bir şey yoktur. Ancak bu sözler sözlü vasiyetname olarak kabul edilmez.

Genel kurul kararı var mı acaba?

Kooperatif yönetim kurulu üç ayda bir bize yeni ödeme planı çıkartıyor buna hakkı var mı? L.H.

Kısaca YOK desem yeterli olmayacak. Biraz açayım. Kooperatiflerde ortakların borçlandırılmasına dair kararlar ancak genel kurulda alınabilir. Genel kurulda üç ayda bir yapılacak ödemeler düzenlenmişse diyecek yok, ancak böyle bir karar yok da yönetim kurulu kendiliğinden istiyorsa buna hakkı yoktur. Yönetim kurulu ortakları borç altına sokacak karar alamaz. Öncelikle bu konuda bir karar olup olmadığına bakın, yok ise buna itiraz edin.