Haczedilemezlik şikayetinde bulunduğunuzda haciz kaldırılır

Pazar, 14 Mart 2010 - 05:00

Soru: SSK emeklisiyim. 2005’ten bu yana kredi kartı borcum yüzünden emekli maaşımdan kesinti yapılıyor. Yazılarınızda belirttiğiniz üzere, bu haksız kesintinin durdurulması amacı ile ne yapabilirim? Nereye başvurabilirim? Mücella AZAKLI

Cevap:
Emeklinin izni olmadan emekli aylığına haciz konamaz. Emekli aylığınıza haciz konulması için muvafakat (izin) vermemişseniz, bulunduğunuz yerdeki icra hakimliğine ‘haczedilemezlik şikayeti’nde bulunduğunuzda, aylığınız üstündeki haciz kaldırılır.

Yeniden borçlanma talebinde bulunabilirsiniz
Soru: 2006’da yurtdışı çalışma sürelerimi borçlandım. Borçlanma bedelinin tamamını aynı yıl içinde ödedim. Fakat şartlar oluşmayınca, 2009’da yatırdıgım parayı geri aldım. Tekrar yurtdışı borçlanması yapabilir miyim? 2006’da yaptığım işlem geçerli midir? Yeniden işlem gerekli mi? Fahrettin ÖZDEMİR/Hollanda

Cevap:
Yurtdışı çalışma sürelerinizi tekrar borçlanabilirsiniz. Ancak, 2006’daki borçlanma usul ve esaslarında, köklü değişiklikler yapıldı. 2006’da yurtdışı çalışma süresi, günlüğü 3.5 Amerikan doları üstünden borçlanılıp, borçlanma bedeli istenildiği zaman ödenebiliyordu. 8 Mayıs 2008’den itibaren geçerli olmak üzere, 5754 sayılı Yasa’nın 79’uncu maddesi yeniden düzenlendi.
Buna göre, yurtdışı çalışma sürelerinin borçlanılmasında, kişinin prime esas günlük kazancının alt sınırı (24.30 lira) ile üst sınırı (157.95 lira) arasında belirleyeceği tutarın yüzde 32’si kadar borçlanma bedeli hesaplanmaya başlandı. Hesaplanan borçlanma bedelinin, tebliğden itibaren üç ay içinde ödenmesi gerekiyor.
Sonuç olarak, borçlanma için yeniden talepte bulunarak yeniden işlem tesis ettirmeniz gerekiyor.

Hizmet süresi ne olursa olsun vazife malulüne 30 yıl üzerinden aylık bağlanır
Soru: Görevim esnasında yaralandım. Emekli Sandığı 6’ncı dereceden görev malullüğüne karar verdi. Mecburi hizmetim dolduğunda emekli olmayı düşünüyorum.
30 yıl görev yapmış gibi emekli olacağım söyleniyor. Ama mecburi hizmetim dolduğunda, 3’üncü derecede olacağım. Emekli olmak istersem bana bulunduğum dereceden mi emekli aylığı bağlanır? Yoksa 1’inci dereceden mi? Eren MEMET

Cevap:
Emekli olmak istediğinizde, hizmet süreniz ne olursa olsun, 30 yıl hizmetiniz varmış gibi vazife malul aylığı bağlanır. Ancak, 30 yıl üzerinden aylık bağlanmış olması, emekliliğe esas derece ve kademenizi bu hizmet süresine göre yükseltmiyor.
Bu nedenle emekliye ayrıldığınız tarihteki emekliliğe esas derece ve kademeniz üstünden yani, 3’üncü derece üstünden emekli olacaksınız. Ancak, maluliyetiniz güvenlik, asayiş ve teröre ilişkin göreviniz sırasında meydana gelmişse, 5434 sayılı Kanun’un Ek 77’nci maddesince, emekliliğinizden sonra da sanki görevdeymişsiniz gibi derece ve kademe ilerlemesinden faydalanmanız mümkün olabilecek.

Askerlik borçlanması ile kazanılan süre için memur, emekli ikramiyesi alır
Soru: Bir kamu kuruluşunda askerlik borçlanması dahil 25 yıl çalıştım. Mali nedenlerden dolayı istifa ettim. Bir yıl sonra emeklilik yaşımı doldurup emekli oldum. 3 aydır emekli maaşı alıyorum. İstifa ettiğimde kıdem tazminatımı ödediler. Ama “Askerlik borçlanmasını emekli olduktan sonra alırsın” dediler.
Maaşa bağlandığım ilk ayda kurumuma başvurdum. İstifa ettiğimden dolayı askerlik borçlanmasının kıdem tazminatını alamayacağımı söylediler. Bu askerlik borçlanmasının kıdem tazminatını alabilir miyim? Kurumum ve ben, çalışma ve sosyal bakanlık kurumuna dilekçe gönderdik. Ret cevabı geldi. Kazım KİYMIK/Afyon

Cevap:
Sorunuzdan kamu işçisi statüsünden emekli olduğunuz anlaşılıyor. Şayet sorunuzdan anladığımız gibi SSK’dan emekli olmuşsanız, askerlik borçlanması nedeniyle askerlik süreniz için kıdem tazminatı alamazsınız.
Ancak, memur kadrosundan emekli olmuşsanız askerlik süreniz için emekli ikramiyesi almanız gerekirdi. İdare mahkemesine dava konusu yaparak, hakkınızı yargıda arayabilirsiniz.

Limited şirket ortaklık hissesi satış kazancı vergiye tabi
Soru: 8 yıl önce satın alınan limitet şirket hissesinin satışından elde edilen kazanç vergiye tabi mi? Tabi ise kazanç nasıl hesaplanıyor? Vergi nereye ve nasıl ödeniyor? Müslüm AKÇAM

Cevap:
Limitet şirket ortaklık payı ne zaman satılırsa satılsın, satıştan elde edilen kazanç değer artış kazancı kapsamında Gelir Vergisi’ne tabi bulunuyor. Vergilendirilecek kazanç şu şekilde hesaplanıyor:
Ortaklık payının satın alma bedeli, satın alınan ay dahil, elden çıkarıldığı ay hariç, Türkiye İstatistik Kurumu’nca açıklanan aylık TÜFE (1 Ocak 2006’ya kadar TEFE) artış oranında artırılıyor (artışın yapılabilmesi için artış oranının yüzde 10 ve daha fazla olması gerekiyor). Satış bedeli, artırılmış maliyet bedelinden düşülerek satış kazancı bulunuyor.
Bulunan kazançtan ayrıca 7600 lira istisna (2009 için belirlenen had olup, 2010 yılında elden çıkarılan hisseler için 7700 liradır) düşülüyor ve vergilendirilecek safi satış kazancı bulunuyor. Bu kazanç üstünden Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi üstünden, kazanç tutarına bağlı olarak yüzde 15-35 arasında değişen oranda vergilendiriliyor. Vergi, kazancı elde edenin ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesine Gelir Vergisi beyannamesi ile beyan edilerek ödeniyor.

Eş kendi aylığı ile dul aylığını birlikte alabilir
Soru: Babam Emekli Sandığı’na bağlı memur emeklisi. Annem dışarıdan prim ödeyerek Bağ-Kur’dan emekli olmaya çalışıyor. 4 yılı daha var. Babamın yaşı gereği vefatı durumunda, annem her 2 kurumdan da maaş alabiliyor mu? Yoksa bir tanesini mi tercih edeceğiz? Murat ALTINDİŞLİ

Cevap:
Anneniz emekli olduğunda kendi emekli aylığını aldığı gibi, babanızın vefatı durumunda da babanızdan dolayı dul aylığı alabilir. Her iki aylığı birlikte almasında bir mahsur yok. Tersi bir durumda da babanız hem kendi aylığını hem de eşinden dolayı dul aylığı alabilir.