Hisseli olsa da birden fazla dairesi olan emekli Emlak Vergisi ödemek zorunda

Perşembe, 01 Nisan 2010 - 05:00

Soru: Bir kooperatif dairem var. Bir de babadan miras kalan daireye annem ve 3 kardeşimle birlikte hissedarım. Bu dairede annemle iki kardeşim oturuyor. Emekli aylığımdan başka gelirim yok. Emlak Vergisi ödemem gerekiyor mu? MEHMET ALİ Cevap: Türkiye sınırları içinde brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek dairesi olan ve emekli aylığından başka geliri olmayan emeklilerin, Emlak Vergisi oranı Bakanlar Kurulu’nca sıfıra indirildiğinden, Emlak Vergisi ödemiyorlar. Hisseli de olsa birden fazla daireniz olduğundan, sıfır oranlı Emlak Vergisi uygulamasından yararlanamazsınız. Her iki daire için de Emlak Vergisi ödemeniz gerekiyor.

48 yaşınızı doldurmanız gerek

Soru: 1 Haziran 1964 doğumluyum. 1981 ve 1983 yılları arasında SSK’lı olarak 195 günlük hizmetim var. 1981 SSK girişliyim. 1984-1985 yılları arasında 18 ay askerliğimi yaptım. 24 Şubat 1987’de memur olarak TRT’de işe girdim. 18 aylık askerlik borçlanmamı da yaptım. Kaç yaşında ve ne zaman emekli olabilirim? Cengiz BABATLI Cevap: Memuriyet başlangıcınızdan önce yaptığınız askerlik sürenizi borçlanmanız, fiili hizmet sürenizi askerlik süreniz kadar artırarak emekli olmak için, 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 48 yaş şartlarına tabi olmanızı sağlıyor. Fiili hizmet süresi şartını yerine getirdiğinizden, 48 yaşınızı dolduracağınız 1 Haziran 2012’de emekli olabilirsiniz.

Engelli hakkıyla 18 yıllık sigortalılık süresini doldurmalısınız

Soru: 28 Mart 1998’de sigortalı olarak çalışmaya başladım. Toplam prim ödeme gün sayım 4302. 4 Mayıs 2006’da hastaneden yüzde 40 engelli raporu aldım. Vergiden muafım. Ne zaman emekli olabilirim? Ecevit SARI Cevap: 6 Ağustos 2003 itibarıyla, sizin gibi 3 yıldan fazla 6 yıldan az süredir sigortalı olan vergi indirim hakkı almış 3’üncü derece engelliler emekli olmak için, 18 yıl sigortalılık süresi ve 4080 gün prim ödeme şartlarına tabi bulunuyor. Prim ödemeniz yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz bile, 18 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız 4 Mayıs 2016’da emekli olabilirsiniz.

Memuriyete geçerseniz kıdem tazminatınızda kaybolur

Soru: Kızılay Tekirdağ Dr. ŞadanUral Tıp Merkezi’nde 22 yıldır kimyager olarak biyokimya tahlil laboratuar sorumlusu görevini yürütüyorum. Tam Gün Yasası ile Kızılay tıp merkezleri Sağlık Bakanlığı’na devredilecek. Şimdiye kadar SSK’lı olarak çalıştık. Devir olunca memur kadrosuna geçeceğiz. Şu an emekli olma hakkını elde etmiş durumdayım. Yaşım ve yılım doldu, devlete geçip birkaç yıl çalışıp emekli olsam alacağım tazminatın şu an alacağım tazminata göre çok az olacağı söylendi. Memuriyete geçmede çok kararsızım. Şu an emekli olmak mı daha avantajlı? Devlet memuru olunca hak edeceğim tazminatta çok kayıp olur mu? Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. Y.Nuray KOCABURAK Cevap: Kamuoyunda Tam Gün Yasası olarak adlandırılan 5497 sayılı Kanun ile, Kızılay’a ait hastane ve tıp merkezlerinin Kızılay ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılacak protokol kapsamında, Sağlık Bakanlığı’na devri öngörüldü. Söz konusu yerlerde çalışırken bu kapsamda Sağlık Bakanlığı bünyesinde memur statüsüne geçirilenlere, iş mevzuatına göre Sağlık Bakanlığı veya Kızılay tarafından kıdem tazminatı verilmeyecek ve kullanmamış oldukları yıllık ücretli izin sürelerinin ücreti ödemeyecektir. Sağlık Bakanlığı’na devir tarihi itibarıyla Kızılay’da geçen ve kıdem tazminatına esas alınabilecek hizmet süreleri, Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır. (Geçiş sırasında kıdem tazminatı ödenmeyecek) Memur kadrosuna geçerseniz, emekli olduğunuzda kıdem tazminatı alma hakkınızın bulunduğu süreler içinde, emekli ikramiyesi ödenecektir. Bu da hak ettiğiniz kıdem tazminatında kaybınız olacağı anlamına geliyor. Çünkü, memurların emekli ikramiyesi hesabına esas olan 1 Ocak 2010’dan itibaren geçerli memur maaş katsayısına göre, 1’inci derecenin, 4’üncü kademesinde bulunan ve 3600 ek gösterge ile 25 yıl hizmeti olan bir doktora emekliliği halinde 44.823.87 TL emekli ikramiyesi ödenmesi gerekiyor. Aynı süre (25 yıl) Kızılay’da çalışan ve son aldığı aylık brüt maaşı 2.500 TL olan bir doktor bugün için, 60.676 TL kıdem tazminatı almaktadır. (kıdem tazminatı tavanı 2.427.04 TL x 25) Bu örnekten de açıkça anlaşılacağı üzere, memur kadrosuna geçtiğinizde, kıdem tazminatı açısından kaybınız olur.

Ana, baba, eş ve çocuklarından karşılıksız mal intikal eden kişi Veraset Vergisi’ni yarı oranda öder

Soru: 72 yaşındaki annem, 1 yıl önce intifa (faydalanma) hakkı kendinde kalmak üzere dairesini kardeşime ve diğer kardeşimin oğlu olan torununa bağışladı. 1) Burada İntikal Vergisi’ni geç beyan etmenin sadece usulsüzlük cezası mı var, yoksa vergi cezası da doğar mı? 2) Kardeşim kanun gereği öngörülen İntikal Vergisi oranlarının yarısı üzerinden vergiyi ödeyebiliyor. Ancak torun bu haktan yararlanamıyor. Bu konuda görüşünüzü rica ediyorum.  Mehmet SENCERCİLER Cevap: 1) Annenizin gayrimenkulünün kuru mülkiyetini bağışladığı kardeşiniz ve kardeşinizin oğlunun, tapu tescil tarihinden itibaren bir ay içinde, Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi vermesi gerekiyordu. Veraset ve İntikal Vergisi’nde vergi ziyaı cezası kesilebilmesi için, idarenin yazı tebliğ ederek 15 gün içinde beyana davet etmesine rağmen, mükellefin verilen 15 günlük süre içinde beyanname vermemesi gerekiyor. İdarece beyana davet yazısı tebliğ edilmediğinden, kardeşiniz ve kardeşinizin oğlu Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi verdiğinde, vergi ziyaı cezası kesilmez. Gecikme faizi hesaplanmaz. 2) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından ivazsız (karşılıksız) mal intikal ettiğinde, Veraset ve İntikal Vergisi yarı oranda uygulanmaktadır. Kardeşinize vergi yarı oranda uygulanırken, kardeşinizin oğluna tam oran uygulanacaktır. Örneğin, değeri 160.000 TL’ye kadar olan ivazsız mal intikallerine uygulanacak Veraset Vergisi oranı yüzde 10’dur. Bağışlanan malın değerinin (her hisseye isabet eden) 160.000 TL’den az olduğunu varsaydığımızda, kardeşinizin çocuğu yüzde 10 oranında Veraset ve İntikal Vergisi öderken, kardeşiniz yüzde 5 vergi ödeyecektir.