Hükümet işsizlik için düğmeye bastı

Yeni Ulusal İstihdam Stratejisi'ne göre kadınların işgücüne katılım oranı 2009'daki yüzde 26 düzeyinden, 2023'te yüzde 35'e çıkarılacak

Hükümet işsizlik için düğmeye bastı

Her yıl 600 bin kişiye iş

Hükümetin yeni Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) 2023’e kadar işsizliği hafifletmeyi amaçlıyor. Yeni plana göre kadının iş gücüne katılımı artırılırken, genç işsizlik genel işsizliğe yaklaştırılacak.

Her yıl 400 bin kişiye kurs verilecek. Taslağa göre, mevcut işsizliği sabit tutabilmek için dahi her yıl 600 bin kişiye iş yaratılması gerekiyor. Bu durum yüksek büyümeyi gerektirirken, büyümenin istihdam esnekliğini artırmayı zorunlu kılıyor.

Strateji metni görüşüldü

Ekonomik Koordinasyon Kurulu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında 51’inci toplantısını yaptı. Devlet bakanları Cevdet Yılmaz ve Zafer Çağlayan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi Bakanı Nihat Ergün, Çalışma Bakanı Ömer Dinçer ile sivil ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda UİS metni görüşüldü. Metne göre 2009’da yüzde 13.6 olan işsizlik ödeneği alanların işsizlere oranı 2023’te yüzde 25’e yükseltilecek.

Dönüş süresi kısalacak

2009’da 6.2 ay olan işsizlik ödeneği alan işsizlerin işe dönüş süresi 2015 yılında 5 aya, 2023 yılında 4.5 aya indirilecek. Çalışma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan taslağa göre, 2009’da yüzde 26 olan kadınların işgücüne katılma oranı, 2023’te yüzde 35’e çıkarılacak.

Gençler arasındaki işsizlik oranı, genel işsizliğe yaklaştırılacak. 2009 yılında yüzde 25.3 olan uzun süreli işsizlerin toplam işsizlere oranı 2023’te yüzde 20’ye indirilecek.

Engelli kadrosu dolacak

Kamuda 34 bin 618 memur, kamu ve özel sektörde 20 bin 420 işçi olmak üzere 55 bin 38 olan açık engelli kontenjanının tamamı iki yıl içinde doldurulacak.

Metne göre çalışma çağındaki nüfusa her yıl 800 bin kişi katılıyor. Tarım dışı sektörlerdeki yüzde 5’lik büyüme 400 bin kişilik bir istihdam oluşturuyor. Türkiye’de kayıt dışı istihdam yüzde 43.8, tarım dışında kayıt dışı yüzde 30.1. İşgücünün ve işsizlerin yüzde 60’ı lise altı eğitimli.

İstihdamda canlanma hızlandı

13 ülkede geriledi

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, diğer ülkelerle kıyaslandığında, Türkiye’de istihdam piyasasında canlanmanın hızlandığını, işsizlik oranındaki gerilemenin belirgin seyir izlediğini söyledi. Babacan, EKK’nın açılışında yaptığı konuşmada, Şubat 2010 itibarıyla 51 ülkeden, 38’inde işsizlik oranlarının artmaya devam ettiğini ya da sabit kaldığını belirterek, “Sadece 13 ülkede işsizlik geriledi. Türkiye işsizliğin en hızlı gerilediği ülkelerin başında geliyor” dedi.

Kısa çalışma faydalı oldu

Uygulamaya geçirdikleri en önemli teşvikin de işsizlik ödeneği alan işçileri işe alan işverenlere getirdikleri prim teşviki olduğuna işaret eden Babacan, “2008, 2009 ve 2010 yıllarında yaptığımız düzenlemelerle kısa çalışma ödenek miktarını yüzde 50 oranında artırdık. Kasım 2008’den bu yana 3 bin 490 firmada çalışan toplam 256 bin 67 kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Sadece bu uygulama sayesinde 2009 yılında yaklaşık 192 bin kişinin istihdamda kalmasını sağladık” diye konuştu.

Kadınların oranı çok düşük

Avrupa’da kadının işgücüne katılım yüzde 64.3 iken, Türkiye’de yüzde 27.8. Türkiye’de engellilerin işgücüne katılım oranı yüzde 22. 15-24 yaş arası işgücü, işgücünün yüzde 20.6’sını oluşturuyor. Gençlerdeki işsizlik yüzde 25. UİS tespitlerine göre, Türkiye’de işgücünün eğitim düzeyi düşük ve temel bilgi ve becerileri yeterli değil. Türkiye’de eğitime yapılan kamu harcamaları da yetersiz.

İstihdam garantili kurslar

Ulusal İstihdam Stratejisi temel politika hedeflerine göre, il bazında işgücü ihtiyaç analizleri 2011’de tamamlanacak. 2013’ten itibaren, her yıl 400 bin kişiye meslek edindirme kursu verilecek. İstihdam garantili kursların, kurslar içindeki payı 2013’te yüzde 50’ye çıkartılacak. İşgücü yetiştirme kursunu başarı ile bitirenlerin işe yerleştirilme oranı 2015’e kadar yüzde 40’a çıkartılacak.

3