Hükümet memura ek iş izni için yasa hazırlıyor

Hükümet, memurların ek gelir elde etmesi amacıyla esnaf ve tüccarlık yapabilmesinin yolunu açacak yasa tasarısı için hazırlıklara  Önceki aya göre kötü değil başladı

Hükümet memura ek iş izni için yasa hazırlıyor

657’YE GÖRE YASAK

Türkiye’deki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28’inci maddesine göre memurlara tüccarlık ve esnaflık yapmak yasak. Başbakanlık’ta yürütülen çalışmalara göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28’inci maddesi, memurların mesai sonrasında dışarıda çalışma hakkı olacak şekilde yeniden düzenleniyor. Habertürk gazetesinde yer alan habere göre memurlar, esnaflık ve tüccarlık yapabilecek ama işçi gibi çalışamayacak.

İŞÇİ OLMAMAK ŞART

Konuyla ilgili olarak hazırlanan taslağa göre devlet memurları, kamu kurum ve kuruluşlarından menfaat temin etmemek, ‘hizmet akdi’ ile çalışmamak ve mesai sonrası olmak kaydıyla, diğer gelir getirici faaliyetlerde bulunabilecek. Memurlar seyyar satıcılık, şirket ortaklığı ve ticaret yapabilecek. Ayrıca ticari şirketlerde görev de alabilecek. Şirketlerde işçi olmamak şartıyla vekil olarak görev alabilecekler.