İki madde benziyor

Cuma, 02 Nisan 2010 - 05:00

Geçen yıllarda İcra İflas Kanunu’nda mal beyanında bulunmayana verilen hapis cezalarının kaldırıldığını biliyorum. Ancak bunun dışında yine aynı kanunda mal beyanında bulunmayanlar için kaldırılmayan ve hapis cezasını gerektiren ikinci bir madde varmış. Peki birinin kaldırılıp diğerinin durması çelişki değil mi?

Doğrudur İcra İflas Kanunu’da iki yerde mal beyanında bulunmayanlar hakkında cezai hüküm vardır. Bunlardan biri, 337’nci madde olup süresi içinde mal beyanında bulunmayana on günden bir aya kadar hapis cezası verilir. Bu madde 28 Şubat 2008’de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal olundu. 16 Nisan 2008’de de Resmi Gazete’de yayınlandı. Dolayısı ile artık mal beyanında bulunmayana hapis cezası verilmiyor. Bu ceza verildiği zamanlarda borcun ödenmesi ile ceza ortadan kalkıyordu. Ancak şimdi İcra İflas Kanunu’nun 76’ncı maddesi var ki Başlığı ‘hapis ile tazyik’. Ama burada durum farklı. Bu maddeye göre mal beyanında bulunmaya zorlamak için alacaklının talebi ile üç ayı geçmemek üzere hapis cezası verilir. Burada zorlamadan kasıt borçlunun mal beyanında bulunmasıdır. Borçlu mal beyanında bulunur ceza kalkar. Ortadan kalkması için borcu ödemesi gerekmez. İki madde çok benzer ama mahiyeti farklıdır.

Meskende Damga Vergisi aranmaz

Evimi kiraya verdim, kiracı borcunu ödemedi. İcraya vereceğim ama benden kira sözleşmesi için damga pulu isteniliyor. Bir, damga pulu yok, nereden bulayım? İki, pul yapıştırmak zorunda mıyım? N.L.

Birincisi artık damga pulu yok. Bu pulu kullanmaktan maksadımız Damga Vergisi ödemekti. Pula verdiğimiz para Damga Vergisi idi. Büyük kolaylıktı. Köşe başından alacağımız pulu gerekli yere yapıştırdık mı Damga Vergisi’ni öderdik. Şimdi damga pulu kaldırıldı. Ancak yanlış anlaşılmasın Damga Vergisi kaldırılmadı, o var, sadece pulu kaldırıldı. Şimdi Damga Vergisi maliyeye yatırılıyor. Geleyim ikincisine. Kira sözleşmelerinde işyerleri için yapılan sözleşmelere Damga Vergisi ödemek gerekiyor. Ancak mesken için yapılan sözleşmelerde Damga Vergisi aranmıyor. İcraya vereceğiniz kira sözleşmesi meskene ait ise Damga Vergisi aranmadan işleme koyabilirsiniz.

Bu bir görev

Apartmanımızın kat malikleri kurulunda bahçe ve otopark düzenlemesi yapılması için yöneticiye yani bana görev verildi. Ancak bundan hoşlanmayan bir kat maliki bunu yaparsam bana dava açacağını, tazminat alacağını filan söylüyor. Bunu yaparsam sorumlu olur muyum? L.Y.

Kat mülkiyetine tabi binalarda yöneticinin görevleri arasında kat malikleri kurulunda alınan kararları uygulamak da var. Yani yönetici kat malikleri kurulunda alınan kararları uygulamak mecburiyetinde. Dolayısı ile sizin bu işi yapmaktan başka alternatifiniz yok. Bunu yaptığınız takdirde bundan hoşlanmayan birinin yapacağı şey olsa olsa kat malikleri kurul kararının iptalini talep etmektir. Bunu yapmayıp sizi hedef alması yanlış. Sizin sorumluluğunuz bu işi yapmaktan değil yapmamaktan kaynaklanır. Dolayısı ile kat malikleri size bu yetkiyi verdi ise bu sizin için hem bir yetkidir hem de bir görevdir. Yani bunu yapacaksınız. Ancak yaparken makul şartlar içinde tamamlamayı ihmal etmeyin. Abartıya kaçmayın.