İlköğretim müfettişinin adı değişiyor

Salı, 20 Nisan 2010 - 05:00

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, geçen hafta Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası olan TEMSEN’de, Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile Devlet Memurları Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın ayrıntılarını anlattı. Biliyorsunuz, ilköğretim müfettişleri 4359 sayılı kanunla diğer denetim elemanları kapsamına alınmasına, atama şartları ve görev alanları bakımından diğer denetim elemanlarıyla benzerlik göstermelerine rağmen, özlük haklarında farklılıklar yaşıyordu. Özellikle emeklilikte hak kaybına uğruyorlardı. Aynı zamanda ‘İlköğretim Müfettişi’ unvanı Milli Eğitim Bakanlığı teşkilat yapısı ve yaptığı işle uyumlu olmadığından yeni bir unvan altında ve yeni görev alanları tanımlamasına ihtiyaç duyuluyordu.

Çubukçu, artık ‘ilköğretim müfettişliği’ unvanı yerine ‘eğitim müfettişliği’ unvanının kullanılması ve özlük haklarının yeniden düzenlenmesinin hukuki bir gereklilik olarak ortaya çıktığını söyledi.

Zaten 17’nci Milli Eğitim Şûrası’nda alınan kararlarda da; İlköğretim Müfettişliği’nin, ‘Eğitim Müfettişliği’ adı altında yeniden yapılandırılmasına, yeni düzenlemeler doğrultusunda oluşturulacak çalışma bölgelerinde görevlendirilmesine, kendi içinde rehberlik, yönetim, denetim, araştırma, soruşturma, okulöncesi ve özel eğitim gibi alanlarda uzmanlaşmaları gerektiğine yer verilmişti. Bu doğrultuda bir kanun tasarısı taslağı hazırlandı.

Taslağa göre unvan değişikliğinin yanı sıra Eğitim Müfettişleri ve yardımcıları, uzmanlaşmanın sağlanması için her hizmet bölgesinde en az iki yıl görev yapacak. Görev alanları, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, iş başında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütecekleri şeklinde belirlenecek. Müfettişler arasında sıkıntı yaratan ek gösterge rakamı da 3 binden 3 bin 600’e yükseltilecek.

Nimet Çubukçu, TEMSEN’de başta çalışanların hak kayıplarının telafisi olmak üzere yapılacak yeni yasal düzenlemenin denetimde bir bütünlük sağlayacağını, müfettişlere daha etkili bir denetim imkanı vereceğini ve eğitimde kaliteyi artırması bakımından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

İlköğretim müfettişlerinin özlük haklarıyla ilgili sıkıntılarını daha önce bu köşeden sizlerle paylaşmıştım. Bakanlığın bu talepler karşısında harekete geçmiş olması ve eğitim sisteminde önemli yer tutan müfettişlerin yüzünü güldürecek değişikliklere imza atmasını yürekten destekliyorum. Bu tasarının en kısa zamanda yasalaşmasını temenni ediyorum.