Kapitalizm kimseyi memnun etmiyor

Berlin Duvarı'nın yıkılmasının üzerinden 20 yıl geçtikten sonra yapılan bir araştırma, serbest piyasa kapitalizmi konusunda yaygın bir memnuniyetsizliğin olduğunu ortaya koydu

Kapitalizm kimseyi memnun etmiyor

BBC’nin 27 ülkede 29 binden fazla kişiyle görüşülerek yaptığı araştırmaya göre, araştırmaya katılanların sadece yüzde 11’i serbest piyasa kapitalizminin iyi çalıştığını düşünüyor.

Berlin Duvarı, 1989 yılında yıkıldığında, bu Doğu ve Orta Avrupa’da sıradan insanlar için bir zafer olarak görülmüş, ayrıca serbest piyasa kapitalizminin ezici zaferi gibi değerlendirmeler yapılmıştı.

SERBEST PİYASA DARBE ALDI


Berlin Duvarı’nın yıkılmasının üzerinden 20 yıl geçtikten sonra yapılan bu küresel çaptaki araştırma, serbest piyasada güvenin son 12 ayda finansal ve ekonomik krizle ağır darbe aldığı düşüncesine yol açıyor.

ABD ve Pakistan gibi sadece iki ülkede araştırmaya katılan kişilerin beşte biri kapitalizmin iyi çalıştığını düşünüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 23’ü ise serbest piyasa kapitalizminin ciddi biçimde bozulduğuna inanıyor. Bu oran Fransa’da yüzde 43, Meksika’da yüzde 38 ve Brezilya’da yüzde 35 olarak ortaya çıkıyor.

'SOVYETLER'İN DAĞILMASI İYİ'

Sovyetler Birliği’nin dağılması konusunda derin fikir ayrılığının olduğu görülen araştırmaya göre, Avrupalıların büyük bölümü Sovyetler Birliği’nin dağılmasını iyi bir şey olarak görüyor.

Bu fikir Almanya’da yüzde 79, İngiltere’de yüzde 76 ve Fransa’da yüzde 74 oranında destek alıyor. Ancak bu konuda gelişmiş Batı dışında farklı bir resim ortaya çıkıyor. Örneğin, her 10 Mısırlıdan 7’si, Sovyetler Birliği döneminin sona ermesini kötü bir şey olarak değerlendiriyor. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla ilgili Hindistan, Kenya ve Endonezya’da da derin görüş ayrılıkları olduğu görülüyor.