Kat malikleri kurulunun karar yeter sayısı çoğunluğa bağlı

Pazartesi, 16 Mayıs 2011 - 05:00

Soru: ‘Kat malikleri kurulunca yöneticiye kapıcıyı işe alması veya işten çıkarılması konusunda yazılı bir yetki verilmişse, yönetici bu yetki kapsamında kapıcıyla iş sözleşmesi yapar veya iş sözleşmesini feshedebilir’ ifadesini kullanmıştınız. Kat malikleri kurulu denilince, genel kurul çoğunluğundan hangisinin dikkate alınması gerekir?  Ziya TAŞ Cevap: Sorunuzdan kat malikleri kurulunun toplantı ve karar yeter sayısını aradığınızı anlıyoruz. Kat malikleri kurulu, binadaki bağımsız bölümlerin (dairelerin ve varsa dükkânların) sahiplerinden oluşmaktadır. Kat malikleri kurulu yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Ancak, önemli konuların ortaya çıkması halinde olağanüstü de toplanabilir. Bunun için, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin olağanüstü toplantı istemesi gerekiyor.

[[HAFTAYA]]

Toplantı tarihinden en az onbeş gün önce, toplantı sebebini de gösteren mektubun bütün kat maliklerine imzalı olarak tebliğ edilmesi şart. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağının belirtilmesi zorunlu. İkinci toplantı ilk toplantıdan en az 7 gün sonra yapılabiliyor. Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Bu şekilde toplanan ve karar alan kat malikleri kurulu apartman yöneticisine kapıcıyı işe alma veya işine son verme yetkisi verebilir.

Askerliğinizin 40 gününü borçlanıp bir yıl erken emekli olabilirsiniz

Soru: 30 Mayıs 1968 doğumluyum. 1 Temmuz 1991’de SSK’lı oldum. 1992’de Bağ-Kur’a geçtim. 9 yıl 9 ay prim ödedim. Sonra SSK devam etti. Askerliğimi SSK’dan önce yaptım. En erken ne zaman emekli olabilirim?  İrfan SEZGİN Cevap: Sigorta başlangıç tarihinden önce yaptığınız askerlik sürenizin 40 gününü borçlanmanız halinde, sigorta başlangıç tarihiniz 40 gün geri gider ve 25 yıl sigorta, 5525 gün prim ve 52 yaş şartlarına tabi olursunuz. Sigortalı çalışarak prim ödemenizi 5525 güne tamamlamanız şartıyla, 30 Mayıs 2020’de emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi borçlanmazsanız, 5600 gün prim ödemeniz koşuluyla 53 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 40 gün askerlik borçlanması bir yıl erken emekli olmanızı sağlıyor.

Stajyer mesleki ve teknik eğitim veren okullardan istenecek

Soru: 10 kişiden fazla eleman çalıştıran işyerine stajyer çalıştırma zorunluluğu gelmiş. Bu işyerleri stajyeri nereden temin edecek?  BURHAN Cevap: Torba Kanun ile 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerine stajyer çalıştırma zorunluluğu getirildi (daha önce bu sayı 20 idi). Stajyer, meslek ve teknik eğitim veren orta dereceli okullardan ve yüksek okullardan istenecek.

SGK başlangıçtan önceki doğumları borçlandırmıyor

Soru: Annem 1996’dan beri SSK’ya prim ödüyor. 1984 ve 1988 yıllarında doğum yaptı. Doğum borçlanmasından faydalanabilir mi? Fatih CEYLAN Cevap: Kanunda açık hüküm olmamasına karşın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigorta başlangıç tarihinden önceki doğumlara borçlanma izni vermiyor. Ancak, yasada böyle bir hüküm yok. SGK yorum yoluyla bu uygulamayı yapıyor. Konuyla ilgili olarak çok sayıda açılan dava var. Önümüzdeki dönemde yargı kararları uygulamayı yönlendirecek. Dava açabileceğiniz gibi, açılmış olan davaların sonucunu bekleyerek ona göre davranabilirsiniz.

Emekli olmak için sigortalı çalışarak 1260 gün prim ödemelisiniz

Soru: 10 Temmuz 1959 doğumluyum. 1981 yılından SSK’dan 14 gün hizmetim var. 1 Ekim 1992’de tarım Bağ-Kur’lu oldum. 17 yıl 4 ay Bağ-Kur hizmetim var. Daha sonra Bağ-Kur sona erdi. Şu anda hiçbir yere prim ödemiyorum. SSK’ya geçersem avantajlı olur muyum? Ne zaman emekli olabilirim? Hakan ÖZGAM Cevap: Sigorta başlangıcınız SSK’dan emekli olmanızı avantajlı kılıyor. SSK’da 25 yıl sigorta, 5075 gün prim ve 46 yaş şartlarına tabisiniz. Primi ödenen son yedi yılda fazla prim ödenen kurumdan emekli olunduğundan, bu şartlarla emekli olmak için, sigortalı bir işte çalışarak en az 1260 gün prim ödemeniz lazım. Prim ödemeniz yeterli olduğundan prim ödemenizi 1260 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 20 Mayıs 2011’de çalışmaya başladığınızı varsayarsak, 20 Kasım 2014’te emekli olursunuz.

Ay içinde 10 günde az çalışan şoförlere özel sigorta hakkı

Soru: Torba Yasa’da taksi şoförlerinin 17 gün üzerinden sigortalı gösterileceği, 13 günün devlet tarafından karşılanacağı söyleniyor. Doğru mu? Adem KATIRCI Cevap: Duyumlarınız doğru. Kısmi süreli iş sözleşmesiyle ay içinde bir veya birden fazla işveren yanında 10 günden az çalışan şehir içi taksi, dolmuş gibi taşıtlarda şoförlük yapanlar, primlerini kendileri ödeyerek SSK’lı olacak. 18 gün üstünden prim ödeyerek 30 gün kazanacak. 18 gün, 30 gün olana kadar her yıl bir gün artırılacak. Örneğin, 2012’de 19 gün, 2013’te 20 gün üstünden prim ödenecek. Prime esas kazancın alt sınırı (796.50 lira) ile üst sınırı (5.177.25 lira) arasında belirledikleri kazanç tutarı üstünden yüzde 32.5 oranında prim ödeyecekler. İsteyen ayrıca yüzde 3 oranında işsizlik sigortasına prim ödeyecek ve işsizlik sigortasından yararlanacak.