Kendinizi güvenceye alın

Pazartesi, 24 Mayıs 2010 - 05:00

Bankaya kart borcumu yatırıyorum. Bana bu paranın alındığına dair bir makbuz verilmesi gerekmez mi? Bence gerekir ama tam tersine benim imzaladığım bir belgeyi alıp kendilerinde alıkoyuyorlar. Böyle bir hukuki işlem var mı?  M.H.

Daha önce banka işlemleri hakkında bir-iki yazı yazdım. Ancak görüyorum ki şikayetler az değil. Bu okuyucumun sorusu da oldukça akılları karıştıracak bir durum. Okuyucumun sorusu son derece mantıklı. Bir ödeme yapıyorsanız ödemeyi alan “Ben bunu aldım” diye imzaladığı bir makbuzu ödeme yapana verir. Ancak hem ödeme yapıp hem de ben ödeme yaptım diye imzalanıp verilen bir makbuz cinsi yoktur. Makbuzun mevcudiyeti, ileride bu paranın ödenmediği iddiası karşısında, “İşte imzan karşılığı ödediğime dair belge” demek içindir. Sizin olayınızda ödemediğiniz iddiası karşısında ne yapacaksınız? Sizin elinizde bir belge yok. Dolayısı ile yapılan yanlıştır ama insanlar bankaların yaptığı işlemlerin doğruluğuna ve bankaların dürüstlüğüne o kadar inandırılmış ki bankanın önüne uzattığı her belgeyi tereddütsüz imzalıyor. Makbuzsuz para ödüyor, söylediği her şeyi doğru kabul ediyor. Oysa bankalar para kazanmak için kurulmuş ticari şirketlerdir. Herkes kadar onlarla da ihtilaf çıkar, onlar da yanlış yapar. Dolayısı ile yapılacak işlemlerde vatandaş da bankaya karşı kendini koruma altına alma hakkına sahiptir ve bunu talep etmelidir. Yani para ödediği zaman, “Biz bu parayı aldık” diye imzalı bir makbuzu alma konusunda ısrarcı olmalıdır.

Masrafa katılmazsınız

Yazlık bir bölgede daire aldım. Yaz aylarında belli sürelerde gidip kalıyorum. Ancak 18 daireli bu apartmanda oturan 15 hane binaya kalorifer tesisatı yaptırmaya karar vermiş. Şimdi benden hem yüklü bir tesisat parasını, hem de ileride benim kullanmadığım yakıtın parasını isteyecekler. Buna hakları var mı? T.T.

Buna doğru yanıt verebilmek için önce binanızın tasdikli projesine bakmak lazım. Projesinde kalorifer tesisatı öngörülmüş ise evet bu yapılır ve siz masrafa katlanırsınız. Ancak tasdikli projesinde kalorifer tesisatı yok ise bu tesisatı kurabilmek için binanızın projesinde değişiklik gerekir. Yani önce bir tadilat projesinin yapılması lazım. Dolayısı ile bu konuda önce belediye ile muhatap olacaksınız, zira projenin tasdiki belediye imar müdürlüğünde yapılacak. Şimdi geliyorum kat mülkiyeti ile ilgili mevzuata. Biliyorsunuz kat mülkiyetinde her isteyen istediğini yapamıyor. Bu gibi bir tesisin kurulması oldukça masraflı. İşte burada devreye Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 43’üncü maddesi giriyor. Bir anayapı içinde yapılması arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyor ise veya ana gayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir. Sizin tesisat çok masraflı olacağından katılmayacağınızı bildirerek sizin dairenize tesisat döşenmesini kabul etmezsiniz, masrafa da katılmazsınız.