Kira artış oranı yıllık belirlenmez

Perşembe, 18 Mart 2010 - 05:00

Geçen sene sonu kira sözleşmem bitmişti. Yılbaşı itibariyle bu yılın kira artış oranları nedir?  M.O.


Değerli okuyucularım, bu yanıtım hepinize. Kira artış olanları her yılbaşı belirlenen bir oran değildir. Bu artış oranı her ay belirlenir. Bir kimsenin kira sözleşmesi ocakta bitiyor ise onun artış oranı ocak ayı hesabı ile bulunur, martta bitiyor ise mart ayı hesabı ile bulunur.
Dolayısı ile evet Ocak 2010 itibariyle artış oranını verebilirim ama bu okuyucularımda yine bir yıl boyunca artış yapılacak oran gibi algılanabilir. Onun için ben size geçmiş bir yıllık listeyi vereyim. Geçmiş bir yılın her ayı için ne zam yapılacak oradan takip edin. Oranları tablodan takip edebilirsiniz.

Aylık kira artış oranları
2009 yılı Yüzde
Ocak 12.81
Şubat 12.63
Mart 11.99
Nisan 10.65
Mayıs 8.96
Haziran 7.34
Temmuz 5.47
Ağustos 4.19
Eylül 3.22
Ekim 2.20
Kasım 1.37
Aralık 1.23
2010 yılı
Ocak 1.14
Şubat 1.20

Çok önemli bir karar

Bir davayı kazandım. Dava açarken para yatırmıştım. Davayı kazandığım halde mahkeme benden para istiyor. Maddi durumum çok iyi değil. Davayı kazanan para öder mi? Yoksa kaybeden mi öder? R.L.

Bizde dava açarken dava harcının dörtte biri ödenir. Sonra dava kazanıldığında geri kalan harç ödenir. Şayet talebiniz tam olarak kabul gördü ise ilk yatırdığınız harcın üç katı ödenir. Bu parayı siz ödersiniz ama bu para sizin cebinizden çıkmaz. Sonradan bunu davayı kaybeden taraftan talep edersiniz.
Ancak bu konuda yeni bir gelişmenin haberini vereyim. Bahsettiğim harç miktarı zaman zaman maddi imkanları aşan meblağalara ulaşabilir. Bunu ödeyemeyen vatandaş da adaletin yerine getirilmesi gibi önemli bir hizmetten mahrum kalır.
Bunun için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde açılan bir dava kazanılmış ve 2007 yılında verilen bir kararla harç yatırılmadan mahkeme kararının tarafa verilmesi gerektiği aksi halin erişim ve mülkiyet hakkının ihlalinin söz konusu olduğu kararı verilmişti. Bu karara rağmen bizde harç almadan mahkeme kararı tarafa verilmez.
Ancak bonra bir gelişme daha oldu. Anayasa Mahkemesi, Harçlar Kanunu’nun “Karar ve ilam harcı ödenmedikçe ilgiliye ilam verilmez” hükmünü iptal etti. Ancak iptal kararı, kararın verildiği 2009 Aralık ayından bu yana Resmi Gazete’de ilan edilmedi.
Resmi Gazete’de ilan edilmedikçe de yürürlüğe girmedi ve bizler halen harç ödüyoruz. Peki ne zaman ilan edilir? İşte bunu hiç kimse bilmiyor. Bazen Anayasa Mahkemesi kararları yıllar geçtikten sonra ilan edilir.
Düşünebiliyor musunuz, yakın zamana kadar altında eski cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer’in Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak imzaladığı kararların ilanını görüyordum.
Yani bunun ilanının ne zaman olacağını kestirmek mümkün değil. Ancak yayınlanmadığı müddetçe de hakların ihlali söz konusudur bu da biline. Nitekim bu nedenden Türkiye aleyhine tazminata hükmedilmiştir. Yani çok acil ilan olunmalıdır ki uygulama başlasın.