Memura 'nakit' yardım

Memura 'nakit' yardım

Memurlara yapılacak giyecek yardımlarının bedeli fiyatlar esas alınarak nakden ödenecek.
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak yönetmelik kapsamında, personele verilmesi öngörülen giyecek yardımlarının bedeli fiyatlar esas almak suretiyle nakden ödenecek. Emniyet Hizmetleri sınıfı ve MİT Müsteşarlığı’nda görev yapan personel için bu hükümler uygulanmayacak.