Mesaisi biten büro da açar başka şirkette de çalışır

Anayasa Mahkemesi, öğretim üyeleriyle, kamuda ve üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin tam gün çalışmasını Anayasa'ya aykırı bulmadı

17 Temmuz 2010, Cumartesi 05:00
A A

Ocakta yürürlüğe girmişti

Hükümetin öğretim üyeleriyle, kamuda ve üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin tam gün çalışmasını zorunlu hale getiren yasa, ocakta yürürlüğe girmişti. Yasaya göre, bu kişiler kurumlarından başka yerde ücretli veya ücretsiz çalışamayacak ve serbest meslek icra edemeyecekti.

Sadece sağlık personeli değil, örneğin bir hukuk profesörü de üniversitede çalıştığı sürece hukuk bürosu açamayacak, açmak istediğinde üniversiteden ya da hastaneden ayrılmak zorunda kalacaktı.

CHP iptal başvurusu yaptı

Öğretim üyelerine haftada on saat ders verme zorunluluğu getiren yasa, kamu hastanelerine döner sermaye kurma ve buralardan sağlık çalışanlarına pay verme imkanı getiriyordu. Ancak CHP Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götürmüştü.

Yasayı görüşen yüksek mahkeme bazı maddeleri iptal etti. Yasanın ‘tam gün çalışma’ maddesini Anayasa’ya aykırı bulmayan mahkeme, öğretim üyelerinin 8 saatlik mesai bitiminden sonra başka yerde çalışabileceklerine karar verdi.

9 ay sonra geçerli olacak

Yüksek mahkeme, yasanın döner sermaye ile ilgili bölümünü de Anayasa’ya aykırı buldu. İptaline karar verilen fıkra ‘personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödeme tutarını’ belirliyordu.

Mahkeme, bu hükmün iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluğun kamu yararını ihlal edici nitelikte olduğundan iptal hükmünün, Resmi Gazete’de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girmesine oy birliğiyle karar verdi.

Devamlı statüye geçme zorunluluğu da kalktı

Anayasa Mahkemesi, ‘Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmadan, ihtiyaç olması halinde görevli olduğu üniversitede haftada en az 10 saat ders vermekle yükümlü’ ibaresini Anayasa’ya aykırı buldu ve iptal etti.

Yasaya göre üniversite ve kamu hastanelerinde kısmi statüde görev yapanlar, 1 yıl içinde devamlı statüye geçirilecek ya da istifa etmiş sayılacaktı. Yüksek mahkeme yasanın bu maddesini de Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle yasa metninden çıkardı.

Ek ödemeye kurul karar verecek

Yasa, üniversitelerde döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin usullerinin, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları, çalışma süre ve performans gibi hizmet unsurları esas alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesini öngörüyordu.

CHP, yasanın bu maddesinin de iptal edilmesini istemişti. Ancak yüksek mahkeme bu istek ile yasanın diğer maddelerine ilişkin iptal ve yürürlüğün durdurulması istemlerini de reddetti.

Özel çalışma 30 Ocak’ta başlar

Sağlık Bakanlığı, döner sermaye ek ödemesiyle ilgili maddenin iptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe gireceğini kaydetti. Gerekli düzenlemelerin yapılacağını bildiren bakanlık, ek ödemede bakanlık personelinin mağdur edilmeyeceğini açıkladı.

Açıklamada, “Yüksek mahkeme öğretim üyelerinin, kurumu dışında çalışma yasağını iptal etmiştir. Buna göre üniversitelerde kısmi çalışma sona erecek, ancak öğretim üyeleri 8 saatlik mesailerinin bitiminde özel çalışabileceklerdir. Bu uygulama 30 Ocak 2011’de başlayacaktır. Hekimler özel sağlık kuruluşları arasında sınırlanmadan çalışacaklardır” denildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;