Mülkiyet hakkı söz konusu

Salı, 28 Haziran 2011 - 05:00

Binamızda balkonlarını kapatan bir komşu için dava açtım. Mahkeme balkonun kapatılmasının statiğe etkisi yoktur diye davamı reddetti. Ancak kat maliki, kat maliklerinin beşte dördünün okeyini almış. Yeni bir dava konusu yapıp bu hususu ileri sürmeleri halinde davayı kazanırlar mı? Siz beşte dört bu konuda uygulanmaz diye yazmıştınız. Ne dersiniz?  S.C.

Doğrusunu isterseniz şu beşte dört oy oranı konusunda adeta bir mücadele vermekteyim. Önce şunu söyleyeyim. Kanun yapmak kolay bir iş değildir. Zor değil, çok ama çok zor bir iştir. Aklınıza gelen cümleleri yazarak kanun yapamazsınız. Kanun metnini yazacak kişi veya grup, ülkedeki tüm mevzuatı bilecek, hukuk kurallarını bilecek, en önemlisi hukuk nosyonuna sahip olacak, yazdığı cümlenin ne anlama geldiğini bilecek. Cümleler açık ve anlaşılabilir olacak. Her okuyan aynı sonuca varacak. Şimdi size bunun neden olamayacağını bir kere daha anlatayım. Anlamakta zorluk çeken varsa bir kere daha okusun. İmar mevzuatı kamu düzenini ilgilendirir.

[[HAFTAYA]]

Dolayısı ile imar mevzuatı içinde yer alan binalara ait tasdikli proje de kamu düzenini ilgilendirir. Bunu sadece ben söylemiyorum, Yargıtay Genel Kurulu’nun bu konuda kararı var. Diyor ki; tasdikli proje kamu düzenini ilgilendirir. Kamu düzenini ilgilendirir demek, bir ihtilafta taraflardan biri ileri sürmese de hakimin kendiliğinden gözönüne alması ve uyulması zorunludur demektir. Mademki tasdikli proje kamu düzeni ile ilgilidir o halde beşte dört oy ile kamu düzenini bertaraf edemezsiniz. Beşte dört oyla eldeki tasdikli projeye aykırı iş asla ve asla yapılamaz. Çünkü balkonların durumu tasdikli projede görüldüğü gibi olmalıdır. Bunun aksi düşünülemez. Üstelik binanın cephesi ortak alandır. Kanunun açık hükmü bir yana Anayasa’nın açık hükmüdür, mülkiyet hakkıdır. Mülkiyet hakkı korunması gerekli en önemli haklardan olup binanın cephesine müdahale mülkiyet hakkına tecavüzdür. Beşte dört kişi oy verecek ve benim mülküme tecavüz edecek! Var mı böyle bir şey? Buna var derseniz bir süre sonra beşte dört oy ile benim evime de girerler. Olacak şey mi? Peki beşte dört yasada varsa ne yapacağız? Çok basit. Bunu daha önce de yazdım. Mülkiyet hakkını ilgilendirmeyen ortak konularda bunu kullanabilirsiniz. Örneğin binanın rengini değiştirmede, binanın adını değiştirmede vs. Ama balkonu kapatmada asla. Hiç kimse beni “Şu mahkeme böyle karar verdi doğrusu budur” diye ikna edemez. Bazen yanlış kararlar da çıkabilir. Yargıtay’ın bozduğu kararlar yanlış verilmiş kararlardır. Demek ki olabiliyor. Hatta Yargıtay dahi zaman zaman eski kararlarından dönebiliyor. Bu önemli husus çok iyi düşünülmeli, zira toplumun huzuru söz konusu.

Deliliniz var mı?

Ben yıllardır kendi ismimi kullanmadım, kullandığım bir başka ismim var. Herkes beni bu ismimle tanıyor. Ancak asıl ismimi kullandığımda problem yaşıyorum. Bahsettiğim ismimi nüfusa eklemem mümkün mü?  Ö.T.

Nüfus kayıtlarında değişiklik mahkeme kararı ile olur. Bu bir. İkincisi; isim değişikliği de nüfus kayıtlarını ilgilendirdiğinden siz de mahkemeden karar alacaksınız. Üçüncüsü; mahkemeden nüfus kayıtlarının değişikliğini istemek için haklı bir neden olmalıdır. Sizin yıllardır bu ismi kullanıyor olmanız ve çevrenizde bu isimle tanınıyor olmanız haklı bir neden olarak kabul olunabilir. Açacağınız davada bu yönde belge veya tanık göstererek isminize ekleme yapılmasını talep edebilirsiniz. Mahkeme iddianızı kabul ederse istediğiniz olabilir.