Nedir bu 4/C?

Bakanlar Kurulu'nun kamuda geçici personel (4/C) olarak çalıştırılacak işçilerle ilgili kararı çıktı

05 Şubat 2010, Cuma 05:00
A A

36 BİN 215 KİŞİ ALINACAK

Milyonlarca kişiyi sokaklara döken, Tekel işçilerinin eylemiyle Türkiye gündemine oturan ve özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak işçilerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ‘geçici personel’ statüsünde istihdam edilmelerini öngören Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, geçici mahiyette işleri yürütmek üzere en fazla 36 bin 215 kişinin, bir mali yılda 11 ayı geçmemek üzere kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalıştırılacağı belirtildi.

>> Hayat TEKEL için duruyor

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURUN

Söz konusu Bakanlar Kurulu kararına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin C fıkrası (4/C), 2010 yılında geçici personel olarak sözleşmeli alıştırılmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor. Karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin, 30 günlük süre içerisinde ilgili kurumlara başvurması gerekiyor.

Başvuru için bu kişilerin kamu haklarından mahrum bulunmaması, askerlikle ilgisi ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmaması gerekiyor.

GEÇİCİ PERSONEL BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞAMAYACAK

* Geçici personel ile görevli oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara harcırah ödenecek.

* Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışan geçici personel asli personel gibi iaşe edilecek.

* Geçici personel, Maliye’nin belirlediği usuller dahilinde, yiyecek yardımından faydalandırılacak.

* 4/C kapsamındaki çalışanlara bunların dışında herhangi bir ad altında ücret ödenmeyecek.

* Ödemeler, görevi takiben her ayın 15’inde yapılacak. Geçici personel, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacak.

* Kıdem tazminatı çalışmaların süresi üzerinden hesaplanarak belirlenen esaslara göre ödenecek. Kıdem tazminatı, sözleşme koşullarına uyulmaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme hükümleri dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından sözleşmesinin feshedilmesi halinde ödenmeyecek.

* Geçici personele, çalıştıkları her ay için en fazla 2 gün ücretli izin verilebilecek. Bu izinler toplu olarak da kullandırılabilecek.

 * Geçici personele, resmi doktor raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilecek.

 * Geçici personelin isteği üzerine, doğum, düğün ve ölüm olayları için 3 gün ücretli mazeret izni verilecek. Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere 16 hafta süre ile aylıklı izin verilecek. Bu personel süt izninden yararlanacak.

* Geçici personel, bağlı ve ilgili kuruluşlarda çalıştırılırsa, ücretleri o kuruluşlar ödeyecek.

* Üniversitelerde çalıştırılacak geçici personelin sayısı Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenecek.

* Geçici personel en son çalıştığı ilde, bu illerde iş yoksa diğer illerde istihdam edilecek.

* İstihdam edilenlerden herhangi bir şekilde görevinden ayrılanlar (askerlik hariç) ile istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamayacak.

* Özelleştirme sonucunda işsiz kalan ve kalacak işçiler dışında personel alınmayacak.

* Daha önce 10 ay olarak açıklanan çalışma süresi 11 ay olacak. Ücretlerde tahsil durumlarına göre belirlenen gösterge rakamları dikkate alınacak.

2

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;