Risk yok diyemem

Salı, 18 Mayıs 2010 - 05:00

Annemiz kısa bir süre önce vefat etti. Mirasçı olarak babam ve kardeşimle kaldık. İki adet de gayrimenkul var. Ancak kardeşimin borçları var ama payını bana satmaya yanaşmıyor. Bu yerlerin satışını talep mümkün mü? A.G.

Okuyucum, kardeşinin borcu için gayrimenkullerin yabancıya gitmemesini istiyor. Gayrimenkuller üzerine haciz konacak ise kardeşinizin payı üzerine konacak, sizlerin payı kalacak ama alacağın tahsili için hissenin satışı gündeme gelecek, belki aranıza yabancılar girecek.
Bunun için şimdiden ortaklığın giderilmesi talebi ile dava açarak gayrimenkullerin mümkünse aranızda bölüştürülmesini, bölüştürülemiyorsa satılarak parasının bölüştürülmesini talep edebilirsiniz. Burada hiç risk yok mu? Var. İhaleye çıkacak ise hacizli malın satışı gibi yüksek fiyat verip birilerinin satın alması hali. Onun için şayet ihaleye çıkarsa ve ihaleye katılanlara karşı fiyatı yükseltip ben alırım başkasına bırakmam diyorsanız bu yola başvurun.

Kusur kimde?
Eşimin bir başkası ile ilişkisini tespit ettim. Bunun üzerine annesinin evine döndü. Sonra araya akrabalar girdi evimize döndü. Ancak böyle bir şey yapmayacağına söz verdiği halde yine eve bir erkeği almış, hatta eve silahlarla baskın yaptırıp çocuğumuzu kaçırmış ve evi terk etti.
Şimdi boşanma davası açtım ama çocuklarımız var. Bu durumda benden nafaka veya tazminat alabilir mi? Çocukların velayeti kime verilir? Y.D.

Boşanma davası ağırlıklı olarak kusursuz tarafça açılabilir. Bunun az da olsa istisnası olabilir ama çoğunlukla kural kusurlu-kusursuz ayırımıdır. Tazminat ve nafakada da öyledir. Tazminat isterken bakılacak hususlardan biri kusur durumudur. Kanunlarımızda tazminat isteyebilmenin şartlarından biri kusursuz veya karşı tarafa göre daha az kusurlu olmaktır.
Keza nafakada da ölçü budur. Nafaka konusunda kanundaki cümle şudur. “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak koşulu ile geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Olayınızda ise, benim yukarıda aldığım sorunuzun özetidir. Mektubunuzda anlattıklarınız ise boşanma için çok önemli nedenlerdir ve bayağı ağır kusurlardır.
Dolayısı ile söyleyeceğim hususlarda takdir tamamen hakime ait olmak üzere sizin aleyhinize nafaka veya tazminata karar verilmemesi gerekir. Ancak hatırlatayım, bir hukuki olay tek tarafı dinleyerek sonuçlandırılamaz. Benim söylediklerim sadece sizin yazdıklarınız karşısındaki düşüncelerimdir.
Çocuğun velayeti konusunda ise hakim tek kelime ile çocuğun menfaatlerini düşünerek karar verir. Anlattıklarınız karşısında velayetin size verilmesi ağırlıklı bir ihtimaldir.