Şahitle ispat mümkün

Cumartesi, 21 Ağustos 2010 - 05:00

Bir işyerinde çalışmakta iken depoda olar bir hırsızlık benim üzerime kaldı. Ancak mahkemede beraat ettim. Bu arada öğrendim ki üç yıldır çalışmam sigortaya bildirilmemiş.
Bu arada hastaneye yattım ameliyat oldum ama SSK’ya bildirilmediğim için parayı cebimden ödedim. Şimdi kıdem tazminatımı da alamadım. Benim çalışma süremi bilen birlikte çalıştığımız arkadaşlarım var. Bu haklarımı nasıl alırım? A.İ.


Birincisi; bir kimse karşısındakine kusuru ile verdiği zararı tazmin etmek zorundadır. Siz sigortaya bildirilmemiş olmanızdan dolayı zarara uğradıysanız ve bu zararın doğmasına işveren neden olduğundan bu parayı talep edebilirsiniz.
Bitmedi zaten depodaki çalıntı mal konusunda da beraat etmişsiniz, bu durumda işten nasıl ayrıldığınızı yani siz mi ayrıldınız yoksa işveren mi ayırdı bunu bilemediğim için daha genel bir cümle kurarak yanıt vereyim. Bu çalışma nedeni ile hakettiğiniz her türlü parayı elbette alacaksınız.
Anlaşmayla ödenmediği hallerde iş mahkemesinde dava açacaksınız. Çalışma sürenizin hesaplanmasında yazılı belge bulunmadığı için bunu şahitle ispatlayabileceksiniz.

Evet takip yaparsınız
Bir dostum borç istedi verdim, şimdi geri alamıyorum. İcraya versem elimde senet yok, böyle bir icra olabilir mi yoksa mutlaka bir senet aranır mı? Y.P.

Bir kimse aleyhine icra takibi yapmak için icra dairesi sizden mutlaka senet istemez. İcra takibinin çeşitleri var. Sizin sorduğunuz çeşit ilamsız takip denilen adi takip. Doğrudan doğruya bir takip talebi ve ödeme emri doldurup (aslında ödeme emrini icra müdürü doldurmalı ama bizler yapıyoruz) icra takibi başlatmak mümkün.
Ayrıca sizin düşündüğünüz gibi elinizde bono varsa bu defa farklı bir takip yapılır. Bunun adı da kambiyo senedine müstenit takiptir ki doldurulan ödeme emri farklı formattadır.
Dolayısıyla siz, arkadaşınız aleyhine senetsiz yani adi takip yapabilirsiniz. Ancak bundan sonrasını düşünmek lazım. Zira arkadaşınız takibe itiraz eder de “Benim borcum falan yok arkadaş” derse işte işiniz sarpa sarar. Çünkü takip durur ve borcun varlığını mahkemede ispat zorunda kalırsınız. Bu zorluğu göz önüne alın.