Tapu senedine bir bakın

Pazartesi, 13 Eylül 2010 - 05:00

İki katlı müstakil bir eve üç kardeş eşit hisselerle sahibiz. Ancak erkek kardeşim bir katta oturuyor, bizim eve girmemize imkan tanımıyor. Bu da yetmezmiş gibi su parasını bana ödettirmek istiyor. Bir karşılıkta da anlaşamıyoruz benim ve kardeşimin hissesini satabilir miyim? M.B.

Bir gayrimenkulde birkaç hissedar varsa ve bu gayrimenkulü sadece bir hissedar kullanıyor da talep edilmesine rağmen diğerlerinin istifadesini engelliyor ise bu halde kullanan hissedardan en az kira bedeline eşdeğer miktarda bir kullanma bedeli (ecri misil) talep edilebilir...

 [[HAFTAYA]]

Dolayısı ile siz evden istifade edemiyorsanız kendisine bir ihtar göndererek istifadenizi sağlamasını isteyin. Olmadığı takdirde ecrimisil talep edeceğinizi bildirin. Gerçekten de size olumlu yanıt gelmezse kendilerinden ecrimisil talep edebilirsiniz. Ancak hisse satışına gelince. Buna yanıt verebilmem için ortaklığınızın türünü bilmem lazım. Diyeceksiniz ki ortaklık işte bunun türü olur mu? Olur. Şayet ortaklık paylarınız belli ise yani müşterek mülkiyet halinde iseniz bu halde kendinizin ve rızası varsa kız kardeşinizin hissesini alıcı birini bulursanız satabilirsiniz. Bu gibi hisselere pek talep çıkmaz, zira bu satıştan sonra erkek kardeşiniz öncelikli alım hakkını (şüf-a hakkını) kullanabilir. Ancak hukuken mümkündür. Şayet ortaklığınız miras ortaklığı, yani iştirak halinde (elbirliği) mülkiyeti ise alıcı bulsanız da hissenizi satamazsınız. Bunu anlamanın bir yolu var. Tapu senedinize bakın. İsimlerinizin karşısında hisseleriniz yazılı ise satış hukuken mümkündür. İsimlerinizin karşısında hisseleriniz yazılı değil ise satamazsınız.

Biraz zamana ihtiyaç var

Binamızda mantolama kararı alınmış olup mantolama işlemleri sürmektedir. Bir bağımsız bölüm maliki, penceresine pancur yaptırmış bunu söktürmemekte direniyor. Oysa bunun sökülmesi gerekiyor . Sökülmesi için ne yapabiliriz?  Z.B.

Okuyucumun sorusu aciliyet arzettiğinden biraz öne aldım. Ancak hemen söyleyeyim, vereceğim yanıt söktürme yönünde acil çözüm getirmeyecek. Zira Yargıtay kararları plastik pancuru sabit tesis olarak görmüyor. Normal hallerde mahkemeler pancurun sökülmesi gerektiği yönünde karar vermiyor. Dolayısı ile pancurun söktürülmesi mahkeme kararı olmadan mümkün değil. Ancak mahkeme kararı gerekir. İyi ama mahkeme kararı ne kadar zamanda gelir bu birinci soru. İkincisi mahkeme kararı ne yönde çıkar? Ne yönde çıkacağı konusunda bir fikir vermem de mümkün değil. Zira bu konuda mahkeme karanını etkileyecek bir husus var o da bilirkişi incelemesi. Dava açtığınızda mahalline muhtemelen bir mühendis bilirkişi gelecek ve bu parcurun sökülmesinin gerekli olup olmadığı konusunda mahkemeye rapor verecek. Mahkeme de olayı bu rapor çerçevesinde değerlendirecek. Dolayısı ile bu konuda biraz zamana ihtiyacınız var.