Toplu intihar

Çarşamba, 10 Mart 2010 - 05:00

Acaba 10 yıl evvele kadar bilmiyor muyduk ki:

- Marmara Denizi’nde fay hattı var.. Ve İstanbul için şiddetli bir deprem kaçınılmaz.

Bunu bile bile getirdik bütün endüstriyi buraya yığdık. Eğitim, sağlık, turizm, ne varsa hepsini fay hattı’nın üzerine kurduk.

Askeriye’nin kalbi bile burada.

***

Şimdi oturmuş gün sayıyoruz.

- 30 bin ev yıkılır.

- 60 bin kişi ölür.

Eh, kalan sağlar bizimdir. Tabii onlar da akıllarını oynatmazlarsa.

Bu tablonun sorumlularını arayacak değiliz. Onları bulup çıkarmak zordur.

Zira...

80 yıllık oy avcılığı bu.

İlmin inkârı.

Tabiatın hurafelere devri.

***

Ne yapalım? Dünya, savaş suçlularını yargılarken, Türkiye, toplu cinayetlere çanak tutmuştur. Potansiyel câniler hâlâ aramızda geziyor.

Gidin sorun şu inşaatın kalfasına:

- Bir kat daha çıkalım diyecektir.

Temelsiz, kuralsız, kurumsuz, alt yapısız bir yerleşim, dünya devleri arasında belki sadece İstanbul’a nasip olmuştur.

Eğer bir depremde bu şehri kökten kaybedersek, trilyonlarca dolarlık onarımını yine biz mi yapacağız?

Şaka gibi.